CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 15. ledna 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

První jednání ministrů financí pod vedením nizozemského předsednictví bude věnováno především využití mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. mechanismus reverse charge) v boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) a v návaznosti na nedávné tragické události ve Francii též opatřením proti financování terorismu.

Ministři budou diskutovat možnosti využití mechanismu reverse charge v boji proti podvodům v případě DPH. Tento bod byl na agendu zařazen na žádost ČR, která k němu vypracovala podkladový dokument shrnující informace o možnostech a přínosech širšího využití mechanismu reverse charge. Z pohledu ČR se jedná o velmi důležité téma, neboť zlepšení výběru daní a problematika daňových úniků je dlouhodobou prioritou ČR. Více informací o aktivitách v oblasti využití mechanismu reverse charge proti daňovým podvodům a únikům v oblasti DPH naleznete zde.

V návaznosti na prosincovou Radu ECOFIN se budou ministři opět zabývat opatřeními v rámci boje proti financování terorismu. Očekává se, že Komise bude informovat o dalších krocích v této oblasti.

Tradičním bodem lednové Rady ECOFIN bude představení pracovního programu nizozemského předsednictví (NL PRES) v Radě EU. Jako své priority v hospodářské a finanční oblasti si NL PRES zvolilo: 1) Transparentnější rozpočtový systém EU, 2) Posílení Evropského semestru (důraz na provádění strukturálních reforem a implementaci doporučení v oblasti hospodářské politiky), 3) Projednávání návrhu na Společný systém pojištění vkladů (EDIS), 4) Implementace opatřeních dohodnutých v rámci Akčního plánu OECD proti erozi základu daně a přesouvání zisků (tzv. BEPS) a 5) Akční plán na vytvoření efektivnějšího systému DPH.

Očekává se, že ministři následně schválí návrh doporučení Rady o provádění hlavních směrů hospodářských politik členských států, jejichž měnou je euro a přijmou návrh závěrů Rady k Roční analýze růstu pro rok 2016 a Zprávě mechanismu včasného varování. Jedná se o další krok v koordinaci hospodářských politik EU, tzv. Evropském semestru.

Komise bude informovat ministry o současném stavu implementace Bankovní unie, zejména pokud jde o stav transpozice směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (tzv. směrnice BRRD), ratifikaci mezivládní dohody o Jednotném fondu pro řešení problémů bank a transpozici směrnice o depozičních garančních schématech (tzv. směrnice DGS) v členských státech. ČR uvedené směrnice implementovala s účinností od 1. ledna 2016. Mezivládní dohoda by měla být v ČR ratifikována na konci ledna tohoto roku.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro.

Na okraji Rady ECOFIN se ministr Andrej Babiš zúčastní konference „Future of EU Finances”. Hlavními řečníky konference budou Spolkový ministr financí Wolfgang Schäuble a místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro rozpočet a lidské zdroje Kristalina Georgieva.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.