CZ EN

ČR podpořila opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš zastupoval Českou republiku na zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 8. března 2016 v Bruselu. Mezi hlavní body jednání patřila povinná automatická výměna informací v oblasti daní, bankovní unie a koordinace hospodářských politik.

Ministři financí členských států EU diskutovali o posílení automatické výměny informací v oblasti daní. Dosáhli politické dohody o návrhu směrnice, která zavádí povinný reporting a automatickou výměnu informací klíčových pro stanovení korporátní daně podle jednotlivých států, v nichž společnosti tvořící nadnárodní skupinu působí. To by mělo přispět k tomu, aby nadnárodní koncerny platily daně tam, kde vytvořily své zisky. Cílem je zamezit agresivnímu daňovému plánování, zejména zneužívání převodních cen mezi spojenými osobami. Návrh navazuje na projekt OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) a na multilaterální dohodu, která byla uzavřena letos na konci ledna. ČR předložený návrh rovněž podpořila. „Je to pro nás důležitý krok, protože zlepšení výběru daní je dlouhodobou prioritou Ministerstva financí a vlády ČR“, uvedl ministr financí Andrej Babiš.

„Stejně jako v boji s úniky na DPH je těsná mezinárodní spolupráce nezbytná i pro efektivní boj s úniky na daních z příjmů. Dnešní dohoda nám významně pomůže eliminovat praxi, kdy si spřízněné subjekty ve vzájemných transakcích upravují ceny tak, aby zdanitelné zisky plynuly do zemí s nižší mírou zdanění“, uvedl Andrej Babiš s tím, že proti vyvádění zisků do daňových rájů bude Finanční správa ČR bojovat i prostřednictvím pokračující kontrolní akce na národní úrovni, která již přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč.

Evropská Komise dále představila Radě ECOFIN přehledy o hospodářské situaci členských států, tzv. „Country Reports“, ve kterých se hodnotí fiskální konsolidace, makroekonomické nerovnováha a pokrok v implementaci reforem v návaznosti na doporučení udělená v roce 2015. Ministr financí ČR Andrej Babiš se ve svém komentáři zaměřil na daňovou oblast a potvrdil, že je připraven i nadále pracovat na řešení daňových úniků na DPH. Rekapituloval, že v ČR byla přijata celá řada konvenčních opatření a připomněl, že dramatický obrat v této oblasti by mohlo přinést rozšíření metody přenesení daňové povinnosti (reverse charge). „Pilotní projekt na zavedení mechanismu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) na domácí zdanitelná plnění považuji v boji proti podvodům v DPH za zcela klíčový“, zdůraznil v této souvislosti ministr financí Babiš. Komisař Moscovici ve své reakci potvrdil, že Akční plán Komise o DPH, který Evropská komise představí v nejbližších týdnech, ponechá možnost pro pilotní projekt otevřenou, tak aby klíčová diskuse mohla proběhnout na úrovni Rady.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.