CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 12. února 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra Tomáš Zídek.

Před samotným zasedáním únorové Rady ECOFIN bude ministrům podána informace z předcházejícího jednání euroskupiny a proběhne stručná výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci EU a zemí eurozóny. V rámci snídaně proběhne rovněž krátká neformální výměna názorů ministrů k doporučení Mezinárodního měnového fondu (MMF) ke stabilitě finančního sektoru v EU.

Jednání Rady ECOFIN má na agendě následující body:

Předsednictví na úvod seznámí ministry s aktuálním stavem projednávání jednotného mechanismu bankovního dohledu (SSM), návrhu směrnice a nařízení ke kapitálovým požadavkům u bank (CRD IV / CRR), návrhu nařízení o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (MAR) a návrhu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID).

Dále se ministři budou zabývat návrhem na přijetí doporučení Rady Evropskému parlamentu ve věci udělení absolutoria (tj. řádného využití finančních prostředků) Komisi za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2011 a návrhem na schválení závěrů Rady k přijetí hlavních rozpočtových směrů pro rozpočet EU v roce 2014. Rozpočtové zásady pro unijní rozpočet na následující rok stanovuje Rada pravidelně na počátku každé rozpočtové procedury.

Ministři se budou věnovat i přípravě společné pozice EU pro jednání setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G-20, které proběhne 15. a 16. února v Moskvě. Návrh společné pozice pokrývá následující témata: světová ekonomika, Rámec pro růst G20, financování investic, reforma finančních trhů, reforma mezinárodní finanční architektury, energetika, suroviny a financování klimatických politik.

Pokud jde o Evropský semestr, ministři se budou zabývat návrhem závěrů Rady k Roční analýze růstu (Annual Growth Survey – AGS) a Zprávě k mechanismu včasného varování (Alert Mechanism Report – AMR). Komise v AGS navrhuje pět priorit (pokračování v diferencované konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst; obnova běžných úvěrových podmínek pro hospodářství; podpora růstu a konkurenceschopnosti pro dnešek i budoucnost, řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize; modernizace veřejné správy), které by měly být přednostně realizovány na národní i evropské úrovni. V AMR Komise hodnotí možné makroekonomické nerovnováhy v jednotlivých členských státech EU v celkem 11 sledovaných oblastech (tzv. scoreboard) a stanovuje země, u nichž následně provede hloubkový přezkum. Závěry Rady ECOFIN k oběma dokumentům představují příspěvek ministrů financí k březnové Evropské radě. Ta posléze přijme obecné pokyny pro členské státy k přípravě jejich Konvergenčních programů / Programů stability a Národních programů reforem, které mají členské státy za povinnost předložit nejpozději do konce dubna.

Posledním bodem na programu jednání Rady ECOFIN je návrh na přijetí závěrů Rady ke Zprávě o fiskální udržitelnosti 2012. Zpráva souhrnně analyzuje udržitelnost veřejných financí v EU s ohledem na dopady finanční, ekonomické a fiskální krize a zahrnuje implikace stárnutí obyvatelstva v členských státech.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.