CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 15. listopadu 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer.

V rámci pracovní snídaně budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích.

Prvním bodem na řádné agendě jednání Rady bude návrh směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Cílem předkládané směrnice je zlepšení situace v oblasti boje proti daňovým únikům. Litevské předsednictví naváže na jednání Rady z května tohoto roku a pokusí se o přijetí politické dohody.

Komise ministrům představí návrh směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (DPH), pokud jde o standardizované přiznání k dani. Návrh směrnice stanoví jednotný soubor požadavků pro přiznání k DPH ve všech členských státech, a to s prioritním cílem zjednodušení pravidel a snížení administrativní zátěže podniků. Diskuse ministrů se neočekává, půjde o první představení návrhu ze strany Komise.

Dále proběhne výměna názorů ministrů ohledně aktuálního stavu pojednávání návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (AMLD). Návrh směrnice reaguje na neustálý vývoj v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, zejména na nutnost harmonizace evropského právního rámce s mezinárodními standardy. Předsednictví připravilo pro debatu ministrů dokument shrnující hlavní oblasti, u nichž je třeba stanovit vodítka pro další projednávání na pracovní úrovni.

Předsednictví bude ministry informovat o aktuálním stavu projednávání vybraných legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Zvláštní poradce Philippe Maystadt podá ministrům zprávu o příspěvku Evropské unie k procesu vytváření mezinárodních účetních standardů. Následně se očekává výměna názorů ministrů k uvedené problematice.

Předsednictví bude informovat o pokroku v případě projednávání návrhů, které zakládají tzv. Bankovní unii. Diskuse ministrů se konkrétně zaměří na implementaci jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism - SSM) a na problematiku tzv. fiskálních záchranných mechanismů (backstops) v kontextu připravovaného hodnocení kvality aktiv bank ze strany Evropské centrální banky (týká se zemí, které se zapojí do jednotného mechanismu dohledu v rámci Bankovní unie) a zátěžových testů bank, které proběhnou v celé Evropské unii.

Tradiční bodem listopadového jednání Rady ECOFIN je statistika. Ministrům bude předložen ke schválení návrh závěrů Rady k implementaci požadavků na evropskou statistiku.

Posledním bodem, kterým se ministři budou zabývat, je návrh nařízení, kterým se stanoví jednotný mechanismus pro řešení problémů bank (Single Resolution Mechanism - SRM). Hlavním cílem jednotného mechanismu pro řešení problémů bank je stanovit jednotná pravidla a postupy, které by umožnily řešení problémů bank a obchodníků s cennými papíry v členských státech účastnících se již schváleného jednotného mechanismu dohledu (SSM) s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku. Litevské předsednictví se na jednání Rady pokusí dosáhnout přijetí obecného přístupu a splnit tak zadání Evropské rady, která ve svých závěrech z 28. června 2013 stanovila cíl dosáhnout obecného přístupu Rady do konce roku 2013. Dosažení obecného přístupu Rady by umožnilo otevřít vyjednávání s Evropským parlamentem.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář