CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 15. října 2013 v Lucemburku

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer.

V rámci pracovní snídaně budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích.

Pokud jde o samotné jednání Rady, litevské předsednictví bude ministry informovat o aktuálním stavu projednávání vybraných legislativních návrhů. Předsednictví se ve svém vystoupení zaměří především na návrhy v oblasti finančních trhů 1, včetně bankovní unie 2.

Druhým bodem na programu jednání je příprava zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. října 2013. Debata ministrů se zaměří především na vhodné ukazatele a oblasti politiky pro posílenou koordinaci hospodářských politik a iniciativu Komise a Evropské investiční banky na podporu malých a středních podniků. Cílem jednání je příprava vstupů Rady ECOFIN pro jednání říjnové Evropské rady, které by shrnuly výsledky debaty a názory ministrů financí k uvedeným tématům.

Ministři se budou rovněž věnovat vyhodnocení průběhu tzv. evropského semestru. Cílem jednání je zhodnotit průběh koordinace hospodářských politik členských států EU v letošním roce a využít získané zkušenosti pro zlepšení procesu v dalších letech. Vzhledem k tomu, že v porovnání s předchozími roky došlo ke zlepšení procesní stránky, hlavní pozornost se nyní soustředí na zlepšení implementace jednotlivých doporučení Komise členskými státy.

Předsednictví ve spolupráci s Komisí bude ministry informovat o průběhu a výsledcích výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (11. – 12. října, Washington) a jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 (10. – 11. října, Washington).

Posledním bodem nadcházejícího zasedání Rady ECOFIN bude příprava na devatenácté zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), konající se ve dnech 11. až 22. listopadu 2013 ve Varšavě. Předpokládaným výstupem jednání ministrů má být přijetí závěrů Rady k financování boje s klimatickými změnami.

Na okraj jednání Rady ECOFIN proběhne tradiční ministerský dialog se členskými státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) 3. Tématem jednání se zeměmi ESVO bude spolupráce v oblasti finančních služeb a hospodářská dynamika v Evropské unii.


1 - Předsednictví bude ministry informovat o aktuálním stavu projednávání Návrhu nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR), návrhu směrnice, kterou se mění směrnice s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (Omnibus II) a návrhu směrnice a nařízení o trzích s finančními nástroji (MiFID / MiFIR).
2 - Předsednictví se zaměří na Návrh nařízení, které vytváří tzv. jednotný mechanismus pro řešení problémů bank (SRM), návrh směrnice zřizující rámec pro ozdravení a řešení krizí úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry (BRRD) a návrh směrnice o depozitních garančních schématech (DGS).
3 - Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář