CZ EN

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne ve dnech 13. a 14.září 2013 ve Vilniusu (Litva)

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Neformální dvoudenní setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU bude zahrnovat celkem tři jednací bloky.

V rámci pracovního oběda budou ministři nejprve stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Poté přikročí k projednání jednoho z hlavních témat neformálního Ecofinu, kterým je bankovní unie. Evropská komise představila 10. července 2013 návrh nařízení, které vytváří tzv. jednotný mechanismus pro řešení problémů bank (Single Resolution Mechanism – SRM). Návrh SRM doplňuje již schválený jednotný mechanismus dohledu nad bankami (Single Supervisory Mechanism - SSM) a společně vytváří základ tzv. bankovní unie, jejímž deklarovaným cílem je zajištění finanční stability a růstu jak v zemích eurozóny, tak v celé Evropské unii. Cílem SRM je umožnit řešení problémů bank a obchodníků s cennými papíry v členských státech účastnících se SSM s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku. Pro ministry jde o první příležitost pro neformální diskusi o tomto návrhu.

Odpolední jednání ministrů za přítomnosti guvernérů centrálních bank začne výměnou názorů na aktuální hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích. Dále se ministři budou zabývat zlepšením přístupu malých a středních podniků k úvěrům. Ministři budou diskutovat jednotlivé varianty z pera Komise a Evropské investiční banky, jak zvýšit dostupnost úvěrů pro malé a střední podniky. Cílem jednání, které bude pokračovat na řádném jednání Rady ECOFIN v říjnu, bude připravit zprávu pro Evropskou radu. Zpráva by měla shrnout výhody a nevýhody jednotlivých variant včetně odhadovaného zájmu finančních trhů. Posledním tématem na pořadu pátečního jednání bude příprava společné pozice Evropské unie na výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (11. – 12. října, Washington) a jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 (10. – 11. října, Washington).

Na druhý den litevské předsednictví naplánovalo diskusi o budoucí podobě finančního sektoru v Evropské unii. Ministři a guvernéři centrálních bank by měli do jisté míry navázat na předchozí debatu o bankovní unii, tentokráte však v širším kontextu se zaměřením na dopady vytváření bankovní unie na celkovou strukturu a efektivitu fungování finančních trhů. Druhým bodem na programu jednání bude boj proti daňovým podvodům a únikům s důrazem na vytváření celosvětového standardu automatické výměny informací v oblasti daní. Snaze o eliminaci daňových podvodů a úniků se dostalo v průběhu předchozího irského předsednictví značné pozornosti, mimo jiné i proto, že tato problematika je intenzivně diskutována v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a v souvislosti s americkým zákonem, který má bránit americkým občanům vyhýbat se zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv, tzv. FATCA 1. Cílem předsednictví, které si tuto oblast vybralo za jednu ze svých klíčových priorit, je využít neformální výměny názorů zástupců členských států pro vytyčení rámce pro další práci, jakož i zajištění adekvátní reakce Evropské unie na probíhající mezinárodní vývoj.

1 - Foreign Account Tax Compliance Act

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.