CZ EN

Mimořádné zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne ve středu 18. prosince 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Radek Urban.

Mimořádné zasedání Rady ECOFIN bude mít na programu pouze jediný bod věnovaný návrhu nařízení, kterým se stanoví jednotný mechanismus pro řešení problémů bank (Single Resolution Mechanism - SRM). Cílem tohoto nástroje je stanovit jednotná pravidla a postupy, které by umožnily řešení problémů finančních institucí v členských státech účastnících se již schváleného jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism - SSM) s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku.

Na předešlém jednání ministrů financí dne 10. prosince 2013 bylo dosaženo pokroku, nicméně se nepodařilo dosáhnout dohody na obecném přístupu Rady, který by umožnil otevřít jednání s Evropským parlamentem. Na mimořádném jednání Rady, které proběhne pouhý den před zasedáním Evropské Rady, se litevské předsednictví opětovně pokusí dosáhnout dohody členských států a splnit tak zadání uvedené v závěrech Evropské rady z června tohoto roku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář