CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 9. října 2012 v Lucemburku

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Říjnové jednání Rady ECOFIN začne tradičním debriefingem z jednání euroskupiny a následnou debatou nad aktuální hospodářskou situací EU. Ministři se rovněž zaměří na současný stav trhu se státními dluhopisy.

V rámci řádné agendy budou ministři debatovat o aktuálním stavu projednávání návrhu na zavedení daně z finančních transakcí (FTT). Vzhledem k tomu, že jednomyslné přijetí návrhu všemi členskými státy EU je v současné době nereálné, bude diskutována možnost zavedení FTT pouze ve vybraných státech EU v rámci tzv. posílené spolupráce. Žádost o zavedení FTT tímto způsobem byla podána Německem a Francií dne 1. října 2012, nejméně 7 dalších zemí1  je připraveno se k ní připojit. Otevřenou otázkou zůstává detailní vymezení podoby takové spolupráce a potřeba pečlivé analýzy dopadů posílené spolupráce na jednotný vnitřní trh.

Kyperské předsednictví seznámí ministry s aktuálním stavem schvalování legislativních návrhů v oblasti revize pravidel pro kapitálové požadavky (CRD IV / CRR). Cílem novelizace je implementovat do právního řádu EU Basilejskou dohodu (tzv. Basel 3), která usiluje o vytvoření odolnějšího bankovního sektoru zavedením přísnějších kapitálových požadavků a nových ukazatelů v oblasti likvidity. Rada ECOFIN přijala na svém zasedání 15. května 2012 k této legislativě tzv. obecný přístup, nyní probíhají technické a politické trialogy Evropským parlamentem. V rámci bodu různé podá Evropská komise (EK) ministrům financí stručnou informaci o návrhu směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy EU. Směrnice spadá do agendy Rady pro justici a vnitro, kde bude projednávána, nicméně vzhledem k předmětu navrhované úpravy považuje EK za žádoucí informovat i Radu ECOFIN. Diskuse se nepředpokládá, půjde o čistě informativní bod.

Jedním z nejdůležitějších bodů nadcházejícího jednání Rady ECOFIN bude follow-up z neformálního jednání ministrů financí, které proběhlo ve dnech 14. a 15. září v Nicosii. Ministři naváží především na debatu věnovanou legislativním návrhům EK, které vytvářejí jednotný dohled Evropské centrální banky nad úvěrovými institucemi eurozóny a přidružených zemí. Postupné vytvoření tohoto mechanismu je jedním ze základních stavebních kamenů nutných pro vznik tzv. bankovní unie. Zatímco cílem neformálního ECOFINu bylo seznámit ministry s návrhy EK a umožnit první nezávaznou výměnu názorů, nyní se očekává podrobnější diskuse, která by měla rámcově stanovit pozice jednotlivých zemí a další postup pro projednávání návrhů.
Dalším bodem na pořadu jednání bude výměna názorů na průběh Evropského semestru 2012. Cílem jednání je vyhodnotit silné a slabé stránky implementace aktuálního semestru a najít možné oblasti pro zlepšení jeho přípravy a implementace v dalších letech.

Ministři se pravděpodobně budou také zabývat implementací Paktu o stabilitě a růstu v případě Portugalska. Definitivní zařazení tohoto bodu závisí na výsledku přípravných jednání Rady.

Na závěr jednání Rady se ministři budou věnovat přípravě mezinárodních zasedání. Prvním mezinárodním fórem je zasedání zemí skupiny G20. Ministři budou informováni o výsledku jednání této skupiny na úrovni náměstků konané dne 24. - 25. 9. 2012 a dále jim bude předložena ke schválení společná pozice EU na nadcházející jednání na úrovni ministrů financí a guvernérů centrálních bank ve dnech 4. - 5. 11. 2012. Druhým mezinárodním jednáním bude výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Obdobně jako u předchozího bodu, i zde bude ministrům předložena ke schválení společná pozice EU.


1 Belgie, Itálie, Estonsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.