CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 13. března v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Březnové setkání ministrů financí začne debriefingem z předcházejícího zasedání zemí eurozóny a pravidelnou diskusí o aktuální ekonomické situace a vývoji na finančních trzích. Ministři se dotknou i aktuální otázky volby nového prezidenta EBRD.

Na program nadcházejícího ECOFINu dánské předsednictví zařadilo informaci o aktuálním stavu projednávání návrhu na zavedení systému daně z finančních transakcí, který je momentálně diskutován na technické úrovni. K návrhu panují stále rozdílné názory členských zemí, z nichž některé požadují jeho urychlené projednání, zatímco jiné mají výhrady nejen ke konkrétnímu znění návrhu, ale i k samotné dani jako takové. Březnová Rada ECOFIN tak bude příležitostí k dalšímu vyjasnění postojů a míry podpory konceptu daně z finančních transakcí ze strany jednotlivých členských států.

Ministři se znovu a již detailněji vrátí ke Zprávě k mechanismu včasného varování, kterou jim Evropská komise představila na minulém ECOFINu v únoru. Očekává se, že ministři přijmou závěry Rady k předložené zprávě, jež je v rámci Evropského semestru prvním krokem v provádění nové dohledové procedury pro prevenci a nápravu makroekonomických nerovnováh. Zpráva obsahuje hodnocení členských států (ČS) z hlediska rizika vzniku či existence potenciálně škodlivé makroekonomické nerovnováhy. Rada by měla nyní vyzvat Evropskou komisi, aby provedla hloubkový přezkum vybraných zemí, u nichž – v případě že potvrdí výskyt či riziko škodlivé nerovnováhy – navrhne v dalším kroku doporučení pro její nápravu.

Ministři budou dále seznámeni s výsledky Evropské rady (ER), která zasedala ve dnech 1. a 2. března 2012. Klíčovým tématem setkání čelných představitelů ČS EU byla diskuse o implementaci Evropského semestru a ekonomických opatření vedoucích jak k fiskální konsolidaci, tak i podpoře růstu a zaměstnanosti. ER ve svých závěrech podpořila pět priorit uvedených v Roční analýze růstu 2012, zdůraznila potřebu pokročit v naplňování cílů Strategie 2020 a nutnost důsledné realizace specifických doporučení pro jednotlivé země z roku 2011. ER tak poskytla členským státům obecná doporučení pro přípravu jejich Národních programů reforem a Konvergenčních / Stabilizačních programů, které mají být jednotlivými ČS předloženy nejpozději do konce dubna.

EK společně s dánským předsednictvím také ministry seznámí s výsledky zasedání zemí G20 na úrovni ministrů financí a guvernérů národních bank, které se konalo ve dnech 25. a 26. února v Mexiku. Na programu jednání bylo mimo jiné navýšení prostředků Mezinárodního měnového fondu (MMF). EU deklarovala ochotu zemí eurozóny poskytnout MFF zdroje ve výši 150 mld. EUR doplněné o příspěvky dalších zemí EU. Snaha EU navýšit zdroje MMF zapojením dalším neevropských zemí sdružených v G20 se však setkala se zdrženlivou reakcí. Mimoevropští členové G20 podmínili případné posílení zdrojů MMF navýšením stávajících evropských záchranných mechanismů (ESM).

Na programu jednání březnové Rady bude také debata o implementaci Paktu o stabilitě a růstu, konkrétně o přijetí návrhu na částečné pozastavení závazků z Fondu soudržnosti pro Maďarsko v celkové výši 495 mil. EUR (0,5 % maďarského HDP). Návrh na pozastavení závazků navazuje na rozhodnutí Rady ECOFIN z 24. ledna tohoto roku, kterým Rada konstatuje, že Maďarsko nepřijalo v reakci na doporučení Rady z července 2009 účinná opatření k odstranění nadměrného schodku. Závazky z Fondu soudržnosti mají být pozastaveny až s účinností od 1. ledna 2013, Maďarsko tak může ještě nabytí účinnosti této sankce odvrátit, pokud přijme ve stanovené lhůtě adekvátní účinná opatření v reakci na doporučení k odstranění nadměrného schodku, jež by měla březnová Rada ECOFIN nyní na návrh Komise také přijmout.

Na závěr zasedání poskytne dánské předsednictví stručnou informaci k neformálnímu setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU, které proběhne ve dnech 30. a 31. března 2012 v Kodani.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář