CZ EN

Setkání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. února 2012 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

V pořadí již druhé zasedání Rady ECOFIN pod vedením dánského předsednictví začne pravidelným debriefingem z jednání euroskupiny a zhodnocením současné hospodářské situace a aktuálního vývoje na finančních trzích. Poté se ministři zaměří na jednotlivé body z plánované agendy nadcházejícího zasedání.

Ministři naváží na lednové zasedání ECOFIN a budou se znovu zabývat druhým balíčkem návrhů k posílení ekonomického řízení, jenž se v tomto případě týká výhradně zemí eurozóny. Balíček (tzv. two-pack) tvoří dva legislativní návrhy Evropské komise, jejichž cílem je zavést důslednější rozpočtový dohled nad zeměmi eurozóny (EZ) a umožnit prohloubený dohled nad těmi zeměmi EZ, které potřebují mezinárodní finanční pomoc. Cílem nadcházejícího jednání je přijetí tzv. obecného přístupu Rady.

Komise dále ministrům představí svou Zprávu k mechanismu včasného varování, která je v rámci Evropského semestru prvním krokem v provádění nové dohledové procedury pro prevenci a nápravu makroekonomických nerovnováh, zavedené v rámci tzv. six-packu, jenž je účinný od prosince 2011. Zpráva obsahuje hodnocení členských států (ČS) z hlediska nebezpečí vzniku či existence makroekonomické nerovnováhy. Hodnocení ČS probíhá na základě sledování celkem 10 ukazatelů, které tvoří tzv. srovnávací přehled (scoreboard). Ministři financí se detailněji ke Zprávě EK vrátí na březnovém zasedání Rady ECOFIN.

Ministři se rovněž budou zabývat schválením příspěvku pro zasedání Evropské rady (1. až 2. března 2012) v podobě závěrů Rady, který se věnuje hodnocení a doporučením týkajícím se implementace Evropského semestru a Paktu Euro Plus v makroekonomické a fiskální oblasti. Evropská rada následně přijme obecné pokyny pro členské státy k přípravě jejich Konvergenčních programů / Programů stability a Národních programů reforem, které mají členské státy za povinnost předložit nejpozději do konce dubna.

Úkolem nadcházející Rady ECOFIN je také schválit společnou pozici EU na setkání ministrů financí a guvernérů národních bank zemí G20, které se koná 25. – 26. února 2012 v Mexiku.

Poslední dva body programu budou věnovány záležitostem evropského rozpočtu. V prvé řadě půjde o přijetí doporučení Rady Evropskému parlamentu (EP) o udělení absolutoria Evropské komisi ve vztahu k implementaci rozpočtu EU za rozpočtový rok 2010. Podstatou procedury udělení absolutoria je posouzení ze strany EP a Rady, zda EK řádně plní svou povinnost správce rozpočtu EU. Obě instituce přitom vycházejí zejména z nezávislého hodnocení, které každoročně zpracovává a v podobě Výroční zprávy předkládá Evropský účetní dvůr.

Dále se ministři budou zabývat přijetím hlavních rozpočtových směrů pro rok 2013. Rozpočtové zásady pro unijní rozpočet na následující rok stanovuje Rada pravidelně na počátku každé rozpočtové procedury.

Na závěr zasedání plánuje dánské předsednictví informovat ministry o stavu projednávání současných legislativních návrhů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář