CZ EN

Setkání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 24. ledna 2012 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Rada ECOFIN se sejde poprvé pod vedením Dánska, které převzalo od ledna předsednictví v Radě EU po Polsku. Na prvním zasedání v novém roce se ministři budou zabývat následujícími tématy.

Setkání ministrů začne pravidelným zhodnocením a výměnou názorů na současnou hospodářskou situaci a aktuální vývoj na finančních trzích.

Prvním legislativním bodem na programu jednání ministrů by měla být výměna názorů ohledně návrhu nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR). Ministři se tímto legislativním návrhem zabývali již na říjnovém zasedání Rady ECOFIN (4.10.2011), kde schválili obecný přístup, čímž předsednictví získalo mandát pro zahájení vyjednávání s Evropským parlamentem (EP). Poslední trialog s EP je plánován na pondělí 23. ledna. Cílem dánského předsednictví je dosáhnout zde konečné dohody s EP tak, aby Rada ECOFIN mohla formálně potvrdit dosažený kompromis.

Dánské předsednictví dále na program lednové Rady zařadilo první orientační výměnu názorů ministrů k druhému balíčku návrhů k posílení ekonomického řízení. Navrhovaná opatření, která byla ze strany EK představena na předešlém zasedání Rady ECOFIN (30.11.2011), mají umožnit důslednější rozpočtový dohled nad zeměmi eurozóny (EZ) a umožnit prohloubený dohled nad těmi zeměmi EZ, které potřebují mezinárodní finanční pomoc.

Tradičním bodem prvního zasedání Rady ECOFIN v každém pololetí je představení pracovního programu nastupujícího předsednictví. Dánské předsednictví si pro 1. pololetí roku 2012 vytyčilo celkem 4 hlavní priority, kterými jsou odpovědná Evropa, dynamická Evropa, zelená Evropa a bezpečná Evropa. Dánská ministryně financí bude své kolegy na nadcházejícím ECOFINu informovat o záměrech a prioritách předsednictví v hospodářské a finanční oblasti. Dánsko již avizovalo, že se hodlá zaměřit zejména na řešení k překonání současné ekonomické a dluhové krize. V tomto směru bude klíčová jak důsledná implementace již přijatých opatření v rámci nového rámce rozpočtového dohledu, tak práce na dalších opatřeních k posílení ekonomického řízení v EU.

Ministři financí budou také diskutovat – na základě Výroční zprávy Evropské komise o hospodářském růstu 2012 - o implementaci již druhého cyklu evropského semestru, což je obecný rámec s časovým harmonogramem pro koordinaci hospodářských a fiskálních politik členských států EU. V letošním roce budou v rámci implementace evropského semestru poprvé aplikována nová pravidla a postupy rozpočtového a makroekonomického dohledu, schválená na podzim loňského roku přijetím balíčku šesti návrhů k posílení ekonomického řízení. Evropský semestr bude následně pokračovat  přípravou zprávy pro jarní Evropskou radu, která přijme obecné pokyny pro členské státy (ČS) k přípravě jejich Konvergenčních programů / Programů stability a Národních programů reforem, které mají ČS za povinnost předložit nejpozději do konce dubna.

Evropská komise a dánské předsednictví dále seznámí ministry s průběhem a závěry zasedání zemí G-20 na úrovni náměstků ministrů financí a viceguvernérů centrálních bank, které se konalo ve dne 19.-20. ledna v Mexiku.

Ministři se dále budou zabývat vyhodnocením implementace pravidel Paktu o stabilitě a růstu (SGP). V souladu s pravidly SGP jsou členské státy EU, které se nacházejí v tzv. proceduře při nadměrném schodku (EPD), povinny zajistit nápravu svých veřejných financí. Za tímto účelem jsou jim ze strany Rady vydávána doporučení pro nápravu. Ministři se budou na nadcházejícím zasedání zabývat hodnocením pěti zemí – Belgie, Kypru, Maďarska, Malty a Polska.

V souvislosti s přijetím nových pravidel rozpočtového a makroekonomického dohledu (six-pack), která vstoupila v účinnost v prosinci 2011, je zapotřebí revidovat prováděcí předpisy (tzv. Code of Conduct) k Paktu o stabilitě a růstu, které kromě jiného stanovují podrobné pokyny k obsahu a formátu Programů stability a Konvergenčních programů, předkládaných členskými státy v rámci evropského semestru nejpozději do konce dubna.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.