CZ EN

Setkání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 8. listopadu 2011 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři financí navážou na výsledky mimořádných zasedání Evropské rady a eurozóny, která proběhla ve dnech 23. a 26. října 2011. Hlavní náplní jednání hlav států a vlád zemí EU bylo hledání adekvátní reakce na současné problémy evropské ekonomiky a eurozóny. Premiéři dosáhli politické dohody ohledně dalšího postupu vůči Řecku (tj. na novém programu pomoci EU/MMF Řecku a na snížení závazků Řecka vůči soukromým investorům celkově o 50 %) a na zavedení povinnosti bank navýšit do června 2012 svůj kapitál tak, aby splnily kritérium 9 % nejkvalitnějšího kapitálu (core tier 1), a to i po započtení ztrát z držby dluhopisů některých členských států. Země EU se také shodly na obecném postupu pro rekapitalizaci evropských bank - k jejímu provedení má být využit v první řadě soukromý kapitál, v případě nemožnosti tohoto řešení poskytuje zdroje daný členský stát, a teprve tehdy, nedisponuje-li tento stát potřebnými prostředky, je možné požádat o půjčku u EFSF. V tomto kontextu se země eurozóny také dohodly na výrazném posílení nástroje ESFS za využití pákového efektu až na 1 bilion EUR.

V případě Řecka by měli ministři financí na svém listopadovém setkání revidovat rozhodnutí Rady, kterým - v rámci Procedury při nadměrném schodku (EDP) - doporučuje Řecku provedení opatření pro postupné snižování schodku veřejných financí. Vzhledem k tomu, že Řecko oznámilo, že nebude schopné splnit pro tento rok stanovené cíle v oblasti veřejných financí, navrhuje Evropská komise Radě přijmout rozhodnutí o revizi doporučení Řecku k nápravě situace nadměrného schodku (přijatých rozhodnutím Rady z 12. července 2011).  

Dále by  ECOFIN měl přijmout Závěry Rady ve věci definování tzv. srovnávacího přehledu (scoreboard), tj. sady indikátorů pro dohled nad makroekonomickými nerovnováhami členských zemí EU. Ministři by se měli věnovat zbývající otevřené otázce, jak nastavit prahové hodnoty schodků a přebytků běžného účtu platební bilance, jednoho z navrhovaných indikátorů. Vypracování srovnávacího přehledu pro hodnocení makroekonomické nerovnováhy navazuje na nedávno přijatý balíček šesti  návrhů (tzv. Six-Pack), které výrazně posilují ekonomické řízení v členských státech EU.

Ministři budou také informováni o závěrech z jednání summitu zemí G20, který probíhá ve dnech 3. - 4. listopadu 2011. Hlavními tématy, o nichž se na summitu má jednat, jsou obnovení ekonomického růstu a vypořádání se s makroekonomickými nerovnováhami na globální úrovni, pokrok v implementaci reformy finančních trhů, zlepšení odolnosti mezinárodního měnového systému, podpora mezinárodního obchodu, sociální aspekty globalizace, potravinová bezpečnost a rozvojová agenda a konečně klimatické a energetické výzvy současnosti.

Nadcházející ECOFIN bude také první příležitostí pro Evropskou komisi představit na úrovni ministrů financí svůj návrh směrnice na zavedení společného systému daně z finančních transakcí (financial transaction tax - FTT), který oficielně zveřejnila 28. září 2011. Deklarovaným cílem návrhu je harmonizace podmínek na finančním trhu EU, omezení některých rizikových transakcí (vysokofrekvenčního obchodování) a tím posílení finanční stability EU. Debata k jednotlivým aspektům návrhu bude následovat na technické úrovni.

Polské předsednictví zařadilo na program jednání také diskusi ministrů o návrhu směrnice týkající se zdanění energií. Podstatou předkládaného návrhu je zavedení principu zdanění podle emisní a energetické náročnosti paliv. Očekává se pouze orientační výměna názorů ministrů, kteří by měli určit směr dalšího projednávání návrhu ve vybraných otevřených otázkách, které jsou z pohledu předsednictví klíčové pro další práci na expertní úrovni.

Posledním tématem, kterým se ministři v rámci setkání Rady ECOFIN budou zabývat, je přijetí Závěrů Rady v rámci přípravy 17. konference smluvních stran (CoP17) konference OSN ke klimatické změně, jež se bude konat na přelomu listopadu a prosince v jihoafrickém Durbanu. V závěrech Rady se ECOFIN vyjádří k problematice tzv. urychleně zahájeného financování (Fast Start Financing) opatření prováděných v rozvojových zemích za účelem zmírnění změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Urychleně zahájené financování se týká let 2010-2012.

Zasedání Rady ECOFIN bude předcházet setkání s ministry financí zemí ESVO (Norsko, Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko). Tento dialog probíhá pravidelně každý podzim a je příležitostí pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností, hodnocení aktuálního ekonomického vývoje a především platformou pro další rozšiřování a zefektivnění spolupráce zemí sdružených v EU a ESVO. Tématem letošního setkání by měla být finanční stabilita a možnosti dalšího zlepšení regulace finančního sektoru s přihlédnutím ke specifickým rysům finančních trhů v jednotlivých zemích EU a ESVO.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.