CZ EN

Pravidelné zasedání ministrů financí zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - se bude konat 4. října 2011 v Lucemburku

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři zahájí své říjnové setkání pravidelným tématem aktuální hospodářské a finanční situace v Evropské unii a informací z jednání ministrů eurozóny, které se koná pravidelně před samotným zasedáním ECOFIN.

Polské předsednictví Radu bude také informovat o průběhu a výsledcích neformálního ECOFINu v polské Vratislavi, kde ministři za přítomnosti guvernérů centrálních bank diskutovali právě o aktuální situaci na dluhopisových trzích a zajištění finanční stability v EU. Zde také získalo polské předsednictví všeobecnou podporu kompromisnímu návrhu k balíčku šesti návrhů na posílení ekonomického řízení v EU. Tento balíček měl být dle zadání Evropské rady hotov již v červnu t.r., problémem se však staly odlišné pozice Rady a Evropského parlamentu k některým otázkám. Polskému předsednictví se podařilo s EP dojednat kompromis, který byl členskými státy odsouhlasen na neformálním ECOFINu a následně schválen Evropským parlamentem na jeho plenárním zasedání 28. září. Mezi oběma institucemi tedy panuje všeobecná shoda nad celým balíčkem návrhů a bod je na program jednání nadcházejícího říjnového ECOFINu zařazen  k formálnímu schválení Radou tak, aby se mohl celý postup přijímání nového legislativního rámce rozpočtového a makroekonomického dohledu ukončit.

Z neformálního ECOFINu má být na toto zasedání Rady přesunuta diskuse o efektivnějším způsobu koordinace rozhodovacího procesu v Radě, na kterou nebyl na neformálním zasedání prostor. Ministři financí si vymění názory na to, jak efektivně postupovat a vyhodnocovat možné ekonomické dopady iniciativ a politik EU projednávaných napříč formacemi Rady tak, aby nevyvolávaly, zvláště nyní v období fiskálního úsilí členských států, nadměrnou zátěž na veřejné rozpočty členských států.

Rada bude diskutovat, zda přijmout závěry, ve kterých se vyjádří k přezkumu strategie cesty z krize ve fiskální oblasti (tzv. „exit strategie“), ať už jde o pokračování konsolidace veřejných rozpočtů, stabilizační funkci rozpočtové politiky na straně jedné a fiskální udržitelnost na straně druhé nebo provádění strukturálních reforem. Evropská komise ministry také informuje o situaci v zemích, které se nacházejí v proceduře při nadměrném schodku (EDP). Podrobnou zpráva o tom, jak členské státy naplňují doporučení, která jim byla v rámci EDP uložena, pak vydá Komise v listopadu t.r.

Rada ECOFIN se bude snažit dosáhnout shody na návrhu nařízení o OTC derivátech, centrálních protistranách a registrech obchodních údajů. Hlavním cílem návrhu nařízení je omezení systémového rizika pro finanční sektor a zvýšení transparentnosti, čehož by mělo být dosaženo přesunem obchodů s deriváty na regulované trhy, povinností vypořádávat obchody s deriváty prostřednictvím ústředních protistran či povinným hlášením uzavřených obchodů do registrů obchodních údajů. V případě dosažení dohody získá polské předsednictví mandát k zahájení vyjednávání s Evropským parlamentem s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení.

Ministři financí budou informováni o výsledcích mezinárodních zasedání, která proběhla minulý týden ve Washingtonu. Těmi byly jednak setkání ministrů financí a jejich náměstků ze zemí G20 (22.-23.9.), jednak výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (23.-24.9.). Část jednání bude věnována i nadcházejícímu zasedání G20 ve formátu ministrů financí a guvernérů centrálních bank 13.-16. října. Rada ECOFIN by měla schválit společnou pozici EU („Terms of Reference“) pro zástupce EU na toto jednání. Říjnové jednání ministrů G20 bude přípravou na listopadový summit G20 v Cannes.

Pozici Evropské unie bude třeba připravit i pro nadcházející 17. konferenci smluvních stran rámcové dohody OSN o změně klimatu, ta proběhne koncem listopadu v Durbanu v Jihoafrické republice. ECOFIN se bude věnovat pouze finančním aspektům mezinárodního vyjednávání o politice změny klimatu, konečnou pozici EU bude přijímat Evropská rada na svém říjnovém zasedání (17.-18.10.2011).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.