CZ EN

Neformální setkání ECOFINu - ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie - se bude konat 16.-17. září 2011 ve Vratislavi

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Za Českou národní banku se zasedání zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Ministři budou debatovat zejména o aktuální hospodářské a finanční situaci v Evropské unii a o ekonomickém výhledu eurozóny – a to mimo jiné v návaznosti na výstupy a informace o jednání ministrů eurozóny, které by se mělo uskutečnit před samotným neformálním ECOFINem. Ministři eurozóny by se měli zabývat aktuální situací a praktickým naplněním dohod z mimořádného červencového summitu.

Polské předsednictví bude ministry také informovat, jakého pokroku dosáhlo ve vyjednávání balíčku šesti návrhů na posílení ekonomického řízení v EU s Evropským parlamentem. Reforma ekonomického řízení měla být dojednána již v červnu t.r. tak, jak bylo požadováno Evropskou radou. U některých částí návrhů stále přetrvávají odlišné pozice Rady a EP. Sporným bodem zůstává požadavek EP na rozšíření mechanismu hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou v Radě v preventivní části Paktu o stabilitě a růstu pro státy eurozóny. V tomto směru polské předsednictví vyvíjí značné úsilí o dosažení kompromisu mezi EP a Radou co nejdříve. Parlament by o návrzích měl hlasovat na svém plenárním zasedání na konci září.

Polské předsednictví přichází na neformální setkání s myšlenkou zabývat se efektivnějším způsobem koordinace rozhodovacího procesu v Radě, zejména z pohledu hodnocení ekonomických dopadů legislativy EU přijímané v jednotlivých formacích Rady. Evropští ministři financí si vymění názory na to, jak efektivně postupovat a vyhodnocovat iniciativy a politiky EU projednávané napříč jednotlivými formacemi Rady z hlediska jejich dopadů tak, aby nevyvolávaly, zvláště nyní v období fiskálního úsilí členských států, nadměrnou zátěž na veřejné rozpočty členských států.

Prostor bude věnován i diskusi o globálním hospodářském vývoji a vývoji na trzích státních dluhopisů. Předpokládá se diskuse o možnostech, jak nejlépe čelit současným výzvám v kontextu dluhové krize a jaké kroky učinit pro znovuobnovení důvěry na trzích.

ECOFIN se bude věnovat také přípravě pozice EU pro jednání na mezinárodních fórech ve Washingtonu – schválí jednak společnou pozici EU (tzv. Terms of Reference) na jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20, které se koná ve dnech 22. -23. září, jednak text projevu, který pronese současný předseda Rady ECOFIN na výročních zasedáních Mezinárodního měnového fondu (23.-24. září), konkrétně před Mezinárodním měnovým a finančním výborem (IMFC) - poradním orgánem Rady guvernérů MMF.

Ministři a guvernéři se budou věnovat i otázkám stability finančních trhů – a to jak aktuálnímu vývoji v posledních týdnech, tak možným rizikům pro zajištění finanční stability v  budoucnu. V rámci diskuse o posílení stability finančního sektoru  se vrátí k nedávnému zátěžovému testování evropských bank, které provedl EBA (Evropský orgán pro bankovnictví) a k následným krokům, které je třeba na základě znalosti výsledků testů učinit. Očekává se také debata k metodologii a způsobu provádění obdobných zátěžových testů v budoucnu.
 
Evropská komise na neformálním ECOFINu ministry a guvernéry seznámí se stavem projednávání aktuálně rozpracovaných legislativních návrhů, představí jim však také své plány na další kroky a iniciativy, se kterými v oblasti finančních trhů chystá přijít.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.