CZ EN

Setkání Rady ECOFIN - ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie – se bude konat 12. července 2011 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Bude se jednat o první ECOFIN předsedaný polským ministrem financí J.Rostowskim. Tradičním programem prvního jednání pod vedením nové předsednické země je představení plánů a priorit předsednictví pro nadcházející pololetí – Polsko ministry seznámí se svými záměry a plány v oblasti finanční a hospodářské politiky. Tento bod bude projednáván veřejně a bude volně ke sledování na internetových stránkách Rady EU.

Ministři se také vrátí k červnovému zasedání Evropské rady a úkolům, které pro Radu ECOFIN vzešly ze summitu pro nadcházející období. Polské předsednictví by mělo zejména informovat  o proceduře dalšího postupu ve vyjednávání o balíčku 6 návrhů na posílení ekonomického řízení s Evropským parlamentem, které se nepodařilo i přes enormní úsilí maďarského předsednictví v termínu zadaném Evropskou radou, tj. do konce června,  uzavřít.

Předsednictví ve spolupráci s Francií, jež v tomto roce předsedá uskupení G20,  seznámí Radu ECOFIN s výsledky jednání náměstků ministrů financí zemí G20. To se koná ve dnech 9.-10. července v Paříži.

Nadcházející Rada ECOFIN se bude též zabývat zásadním tématem provádění Paktu o stabilitě a růstu. Zhodnotí postup Finska v procesu odstranění nadměrného schodku veřejných financí. Rada rozhodla o existenci nadměrného deficitu ve Finsku v červnu loňského roku a doporučila jej odstranit do konce roku 2011. ECOFIN by měl nyní na základě dosažených výsledků rozhodnout o ukončení procedury při nadměrném schodku (EDP) s touto zemí. Dále se Rada vyjádří k procedurám při nadměrném deficitu a jejich plnění obecně – ministři přijmou Závěry Rady, ve kterých zhodnotí celkovou situaci ve státech, které překračují povolené limity pro schodek - těch je v současné době 24 – a připomenou závazky, které z procedury EDP těmto zemím plynou.

Ministři si vymění názory na probíhající zátěžové testování evropských bank, které provádí EBA (Evropský orgán pro bankovnictví). Shodnout by se měli i na společné komunikační strategii, pokud jde o výsledky testů. Jejich zveřejnění se očekává během července, bude se tedy jednat o poslední diskusi ministrů před oznámením výsledků těchto zátěžových testů.

ECOFIN se vrátí k tématu revize směrnice o zdanění úroků z úspor a s ní souvisejícího mandátu pro Evropskou komisi (EK) k vyjednávání dohod o boji proti podvodům s třetími zeměmi. EK seznámí ministry  s aktuálním vývojem a obsahem navrhovaného mandátu pro vyjednávání s třetími zeměmi. Revize směrnice i dohody se třetími zeměmi jsou součástí balíčku návrhů k dobré daňové správě. Na politické úrovni se doposud nepodařilo dosáhnout jednomyslné shody nad revizí směrnice, což je podmínkou některých členských států pro zahájení vyjednávání o provádění obdobných opatření třetími zeměmi.

Po skončení ECOFINu proběhne 11. ministerské zasedání FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership). FEMIP je klíčovým finančním nástrojem Evropské investiční banky v oblasti jižního a východního Středomoří. Nástroj funguje od roku 2002 a do konce roku 2010 poskytla EIB jeho prostřednictvím zemím okolo Středozemního moře 12 mld. EUR. Výroční zasedání FEMIP za účasti ministrů financí zemí EU a dotčených středomořských států probíhá pravidelně na okraji  zasedání Rady ECOFIN.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.