CZ EN

Setkání Rady ECOFIN - ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie – se bude konat 20. června 2011 v Lucemburku

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři by měli schválit revidovaný obecný přístup Rady, který by umožnil završit vyjednávání s Evropským parlamentem o balíčku šesti legislativních návrhů na posílení ekonomického řízení v EU. Rada přijala obecný přístup k návrhům již na svém březnovém jednání, balíček by měl být s parlamentem dojednán a přijat do konce června tak, aby se podle něj Evropská unie začala řídit od 1. ledna 2012. Dokončení práce na balíčku a dosažení dohody s Evropským parlamentem je stěžejní prioritou maďarského předsednictví. Očekává se tak, že toto bude klíčovým bodem programu nadcházejícího ECOFINU a to i s ohledem na navazující evropský summit (23.-24.6.2011), který by měl dohodu k balíčku přivítat.

Rada též schválí doporučení členským zemím k národním programům reforem na rok 2011 a vydá stanoviska k aktualizovaným konvergenčním programům / programům stability členských států na léta 2011 - 2014. Přijetím těchto dokumentů vyvrcholí tzv. „evropský semestr“, od ledna 2011 zavezený proces koordinace hospodářských politik členských států EU.

Ministři by se též měli shodnout na přepracovaném znění směrnice o pojištění vkladů. Menší revize této směrnice byla už provedena v březnu 2009, kdy byl např. v reakci na pády významných bank zvýšen limit pojištění vkladů. Vyvstala nicméně potřeba podrobit směrnici důkladnější revizi, a tak v červenci 2010 EK zveřejnila návrh nové směrnice. Ten předpokládá řadu významných změn v oblasti pojištění vkladů u úvěrových institucí, přičemž za hlavní principy nové právní úpravy lze považovat zjednodušení a harmonizaci. Cílem nové směrnice je zajištění stability na finančních trzích prostřednictvím posílení důvěry spotřebitelů. Po schválení v Radě EU může započít vyjednávání s Evropským parlamentem

Dále je záměrem maďarského předsednictví dosáhnout na nadcházejícím ECOFINu shody na  návrhu nařízení o OTC derivátech, centrálních protistranách a registrech obchodních údajů tak, aby mohlo být zahájeno vyjednávání s Evropským parlamentem. Hlavním cílem je omezení systémového rizika pro finanční sektor, čehož by mělo být dosaženo přesunem obchodů s deriváty na regulované trhy, povinností vypořádávat obchody s deriváty prostřednictvím ústředních protistran či povinným hlášením uzavřených obchodů do registrů obchodních údajů. Z důvodu řady nedořešených otázek však může být ještě tento bod z programu stažen.

Rada ECOFIN se bude také zabývat revizí vnějšího zápůjčního mandátu Evropské investiční banky na druhou polovinu období 2007-2013 s cílem dát předsednictví mandát pro závěrečná jednání s Evropským parlamentem. Rozhodnutí o poskytnutí záruky EU na případné ztráty EIB z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství poskytuje záruky EU z Fondu pro vnější vztahy na operace EIB mimo území jejích členských států a tím umožňuje poskytování výhodných půjček EIB třetím zemím.

Rada ECOFIN dále schválí Závěry Rady ke sdělení EK k řízení kvality evropské statistiky.
Ministři budou rovněž informováni předsedou EBA (Evropský orgán pro bankovnictví) o probíhajícím zátěžovém testování evropských bank, jehož výsledky mají být zveřejněny počátkem července.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.