CZ EN

Setkání Rady ECOFIN - ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie – se bude konat 17. května 2011 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Maďarské předsednictví bude ministry informovat o stavu vyjednávání s Evropským parlamentem o balíčku šesti legislativních návrhů na posílení ekonomického řízení v EU. Rovněž ministrům sdělí, jaké zásadní požadavky na změny Evropský parlament má. Rada přijala obecný přístup k návrhům již na svém březnovém jednání, balíček by měl být s parlamentem dojednán a přijat letos v červnu tak, aby se podle něj EU začala řídit od 1. ledna 2012. Rada ECOFIN by měla předsednictví potvrdit mandát pro další vyjednávání s Evropským parlamentem s cílem napomoci maďarskému předsednictví v jeho úsilí o dosažení shody mezi oběma institucemi. 

Rada by měla dospět ke shodě o návrhu nařízení o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání – projednávaném ministry financí zemí EU již v březnu t.r. - a dát tak předsednictví mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem. Evropská komise předložila návrh s cílem omezit některé rizikové faktory krátkých prodejů a obchodů se swapy úvěrového selhání, a to prostřednictvím harmonizace a zavádění nových požadavků na tyto operace. Současně jsou navrhovány nové pravomoci regulatorních orgánů v této oblasti, a to jak na úrovni národních orgánů dohledu, tak v případě Evropského orgánu pro cenné papíry (ESMA).

Ministři se vrátí k problematice zdaňování úroků z úspor: cílem novely směrnice o zdanění úroků z úspor je lepší zajištění zdanění příjmů úrokového charakteru, které jsou vypláceny prostřednictvím struktur osvobozených od daně a také rozšíření působnosti směrnice na příjmy rovnocenné úrokovým příjmům, plynoucí z investic do některých inovativních finančních produktů a některých produktů životního pojištění. Ministři by měli pověřit EK vyjednáváním s vybranými třetími státy tak, aby tyto v budoucnu uplatňovaly opatření rovnocenná těm navrhovaným v novele směrnice.. Právě to je totiž podmínkou některých členských států EU pro souhlas s novelou směrnice.

Rada dále přijme formální rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci Portugalsku. To počátkem dubna požádalo – tlačeno dlouhodobým negativním vývojem svých veřejných financí a zhoršující se situací svých dluhopisů na finančních trzích - o vnější finanční pomoc. V návaznosti na dohodu o finanční pomoci v celkové výši 78 mld. EU a podobě ozdravného programu, dosaženou mezi Portugalskem, Evropskou komisí, ECB a Mezinárodním měnovým fondem 3. května, by měla Rada ECOFIN formálně potvrdit poskytnutí komunitární pomoci (EFSM). Stejně tak by se země eurozóny měly dohodnout na finanční pomoci z dočasného nástroje EFSF.

U další ze zemí čerpajících finanční pomoc EU a MMF – Irska – Rada zhodnotí, zda země plní svůj ozdravný program a zda může být uvolněna další, v pořadí druhá, část pomoci. Zatím bylo Irsku vyplaceno 17,6 mld. € (z celkových 85 mld. €), EU a eurozóna se na této první splátce podílely celkem 11,7 miliardami €. Dle prohlášení MMF, EK a ECB je program řádně naplňován a mělo by tak dojít k výplatě další části dohodnuté pomoci.

Evropská komise ministry seznámí se svým návrhem rozpočtu Evropské unie na příští rok. Pro rok 2012 předložila Komise návrh rozpočtu v celkové výši 147,44 mld. € v závazcích a 132,74 mld. € v platbách. Oproti roku 2011 se tak jedná o nárůst o 3,7 – respektive 4,9 %. Podrobněji se bude rozpočtem zabývat a stanovisko Rady EU schválí v červenci tzv. rozpočtový ECOFIN.

Rada ECOFIN se také dotkne otázky následných opatření navázaných na provádění a zveřejňování výsledků zátěžových testů bankovního sektoru. Státy by měly mít k dispozici nástroje použitelné k prevenci případných negativních reakcí trhu na výsledky zátěžových testů. Výsledky probíhajících testů bankovního sektoru EU mají být zveřejněny v červnu t.r. Zátěžové testy jsou součástí širší strategie EU, která má za cíl obnovit finanční stabilitu finančního trhu.

Ministři vezmou na vědomí průběžnou zprávu o stavu debaty o možných způsobech zdanění finančního sektoru. Předsednictví také připomene výsledky neformálního ECOFINu, jenž se konal za účasti guvernérů centrálních bank zemí EU na začátku dubna v maďarském Gödöll%u151.

ECOFIN dále přijme závěry k problematice financování boje proti klimatickým změnám, a to v souvislosti s přípravou evropské pozice na konferenci smluvních stran Organizace spojených národů, která se bude konat koncem roku v jihoafrickém Durbanu.

Na okraj jednání Rady se ministři, tak jako každý rok v květnu, setkají s ministry financí států usilujících o vstup do EU a zhodnotí jejich Předvstupní hospodářské programy. V tomto roce to bude pět kandidátských zemí – Chorvatsko, Turecko, Island, Černá Hora a bývalá jugoslávská republika Makedonie/FYROM.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.