CZ EN

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 15. února 2011 v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat  15. února 2011 v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Rada ECOFIN bude pokračovat v projednávání 6 legislativních návrhů k ekonomickému řízení a posílení koordinace hospodářských politik v EU. Reforma zahrnuje jak oblast rozpočtového dohledu, tak dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami. Navrhovaná opatření se týkají také pravidel pro národní fiskální rámce. Únorová Rada ECOFIN by se měla věnovat dosud otevřeným oblastem a zúžit jejich počet tak, aby mohla být na březnové Radě ministrů financí dosažena dohoda předtím, než své stanovisko zaujme Evropský parlament.


V oblasti zdanění proběhne orientační debata ministrů ke Směrnici o zdanění úroků z úspor a k dohodám o boji proti podvodům s třetími zeměmi (Andorra, Monako, San Marino, Lichtenštejnsko a Švýcarsko). Oba daňové body představují poslední část balíčku návrhů k dobré daňové správě. Ministři budou diskutovat o zbývajících nedořešených otázkách bránících přijetí Směrnice a směru další práce s cílem dosáhnout shody všech zemí EU nad výše uvedenými návrhy. Některé členské státy EU totiž spojují dosažení politické dohody nad Směrnicí s řešením v případě dohod EU se třetími zeměmi.

V rámci přípravy jednání Evropské rady ve dnech 24.-25. března 2011 přijmou ministři financí závěry Rady s doporučeními pro makroekonomické a fiskální politiky členských států v souvislosti s přípravou jejich Konvergenčních programů/Programů stability a Národních programů reforem. Závěry reagují na lednovou Roční zprávu Evropské komise o hospodářském růstu (Annual Growtth Survey), jejímž zveřejněním byl spuštěn první cyklus tzv. Evropského semestru. Doporučení jsou navrhována pro oblasti fiskální politiky, nápravu makroekonomických nerovnováh, stabilizaci finančního sektoru a strukturální reformy podporující růst.

Rada ECOFIN by měla rovněž doporučit Evropské radě kandidáta na nového člena Výkonné rady Evropské centrální banky, který ve funkci nahradí Gertrudu Tumpel – Gugerellovou z Rakouska, jejíž mandát vyprší v květnu t.r. Členové Výkonné rady ECB jsou jmenováni na období 8 let. Na Radě ECOFIN jsou v tomto případě oprávněny hlasovat pouze státy, jejichž měnou je euro. Česká republika se tudíž hlasování nezúčastní.

Ministři financí dále zhodnotí opatření podniknutá Bulharskem, Finskem, Dánskem a Kyprem v rámci procedury při nadměrném schodku (EDP). Rada ECOFIN také schválí společnou pozici a priority EU, tzv. Terms of Reference, pro zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20, které se bude konat ve dnech 18.-19. února 2011 v Paříži.

Tradičním tématem únorového zasedání Rady ECOFIN je přijetí doporučení Evropskému parlamentu k udělení absolutoria (discharge) Evropské komisi za provádění souhrnného rozpočtu EU. Nadcházející Rada tentokrát zhodnotí plnění rozpočtu EU za rok 2009. Podstatou discharge procedury je posouzení ze strany Rady a Evropského parlamentu, do jaké míry Komise své povinnosti plní a zda provádění rozpočtu Evropské unie v daném roce probíhalo v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Obě instituce přitom vycházejí zejména z nezávislého hodnocení, které každoročně zpracovává a v podobě Výroční zprávy předkládá Evropský účetní dvůr. Evropský parlament by měl vydat rozhodnutí o udělení absolutoria v květnu 2011. 

V neposlední řadě ministři schválí Závěry Rady k zásadám pro rozpočet EU na rok 2012. Rada si stanovuje rozpočtové zásady pro rozpočet na následující rok každoročně na počátku rozpočtové procedury. Rada by měla mimo jiné zdůraznit nutnost reflektovat na úrovni EU situaci národních rozpočtů a snahy členských států o fiskální konsolidaci a také nezbytnost dodržovat limity současné finanční perspektivy (2007-2013). Tyto zásady by měly být Komisí vzaty v úvahu při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2012.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.