CZ EN

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 17. listopadu v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat 17. listopadu v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři se budou zabývat výsledky Evropské rady (28.-29. října 2010) a úkoly pro Radu ECOFIN, které z tohoto summitu vyplývají. Očekává se diskuse zejména o pokračování projednávání legislativních návrhů týkajících se ekonomického řízení v EU a posilování koordinace hospodářských politik. Belgické předsednictví sdělí, jakým způsobem bude pokračovat další práce v této oblasti s cílem dosáhnout shody nad návrhy s Evropským parlamentem do léta 2011. Ministři by se měli dotknout i úkolu Evropské rady související s daněmi a poplatky ve finančním sektoru. V tomto případě Evropská rada očekává v prosinci zprávu k otázce koordinace a zamezení dvojího uvalení bankovních poplatků.

Rada ECOFIN bude dále seznámena s výsledky summitu G20, který se konal 11. – 12. listopadu v korejském Soulu.

Rada se bude zabývat problematikou financování opatření proti klimatické změně – projedná zprávu o urychleném financování klimatických politik pro období 2010-2012 (tzv. „Fast Start Financing“), ve svých závěrech pak zaujme stanovisko ještě k dalším dvěma klíčovým tématům, která budou projednávána na nadcházejícím zasedání Konference smluvních stran rámcové úmluvy OSN o ochraně klimatu v Mexiku: těmi jsou dlouhodobé financování boje s klimatickou změnou a návrh budoucí finanční architektury.

Dalším tématem jednání bude fiskální udržitelnost a adekvátnost penzí. Ministři financí projednají společnou zprávu Výboru pro hospodářkou politiku a Výboru pro sociální ochranu (o části zprávy ministři diskutovali již na červnovém zasedání Rady ECOFIN). Zprávou se budou zabývat též ministři pro zaměstnanost a sociální politiku na svém jednání v prosinci t.r.

Ministři povedou orientační debatu o společném systému DPH ve vztahu k pojišťovacím a finančním službám – zhodnotí dosavadní vývoj v projednávání a určí směry budoucí práce na úpravě režimu zdanění finančních a pojišťovacích služeb, pokud jde o DPH.

Na říjnovém zasedání se ministři financí dohodli, že pokud jde o návrh směrnice o administrativní spolupráci v daňové oblasti, bude třeba ještě diskuse na pracovní úrovni. Nyní belgické předsednictví podá ústní informaci o stavu projednávání.

Pravidelným bodem listopadového ECOFINu je prezentace výroční zprávy Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU za minulý rok: ministři budou seznámeni s názorem EÚD na plnění rozpočtu EU za rok 2009. Rada ECOFIN se vrátí k tématu nakládání s prostředky EU ze strany Evropské komise v únoru příštího roku, kdy by měla přijmout doporučení Rady Evropskému parlamentu k udělení absolutoria za plnění rozpočtu EU v roce 2009.

Rada ECOFIN rovněž přijme závěry, ve kterých zhodnotí pokrok dosažený v oblasti statistiky. Zabývat se bude aktuálním vývojem řecké statistiky, naplňováním Evropského kodexu statistiky, či doporučeními Task Force pro ekonomické řízení v oblasti zlepšení statistiky EU.

V souvislosti se schválenou změnou architektury dohledu nad finančním trhem v EU by Rada měla schválit změnu nařízení Rady a Evropského parlamentu o ratingových agenturách: novému orgánu dohledu ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) budou svěřeny pravomoci povolovat a dohlížet na ratingové agentury v EU. 

Ministři též schválí novelu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se dohledu nad subjekty ve finančním konglomerátu. Jedná se o první fázi revize legislativy vedoucí ke zkvalitnění dohledu nad skupinami, které svou činností přesahují finanční sektor. V této fázi se odstraňují nedostatky stávající právní úpravy a zpřesňují některé definice.

Na okraj Rady ECOFIN se bude konat pravidelné podzimní setkání ministrů financí zemí EU a Evropského sdružení volného obchodu. Plánovanými tématy výměny názorů jsou fiskální konsolidace a regulace finančních trhů.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.