CZ EN

Dne 7. září se v Bruselu na mimořádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři se budou – v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady ze dne 17. června 2010 a červencovou diskusi na Radě ECOFIN o sdělení EK k posílené koordinaci hospodářských politik – zabývat zavedením tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských států EU, především s ohledem na jejich rozpočtovou dimenzi. Předmětem jednání budovou úpravy v pravidlech provádění Paktu stability a růstu, zejména co se týče načasování a obsahu programů stability a konvergenčních programů, které jsou pravidelně zpracovávány členskými státy.

Rada ECOFIN dále naváže na červnové zasedání Evropské rady, kde členské státy EU souhlasily s vytvořením systému odvodů a daní dopadajících na finanční instituce. ČR si nicméně vyjednala možnost taková opatření nezavádět.

Ministři si vymění názory na konkrétnější podobu těchto opatření, diskutovat by měli o společném postupu při zavádění bankovních poplatků v EU, resp. o společných principech, které by členské státy měly respektovat při jejich zavádění tak, aby nedošlo k poškození vnitřního trhu EU. Bankovní poplatek je jedním z návrhů Evropské komise spadajících do nového rámce pro krizové řízení na finančním trhu.

Dalším návrhem Evropské komise (EK) spadajícím pod rámec krizového řízení je zdanění finančních transakcí – dle názoru EK je takové zdanění jedním z možných způsobů, jak zmírnit negativní externality nadměrného přijímání rizik finančním sektorem. Na Radě ECOFIN se uskuteční první diskuse ministrů o možnosti dodatečného zdanění finančního sektoru a jeho různých alternativách.

V předvečer zasedání Rady ECOFIN se opět sejde Task Force pro ekonomické řízení vedená předsedou Evropské rady Van Rompuyem, v níž členské země reprezentují převážně ministři financí. Skupina bude pokračovat v diskusi o jednotlivých návrzích v oblasti posílené koordinace hospodářských politik EU.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.