CZ EN

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 16. února 2010 v Bruselu

Na svém pravidelném jednání se 16. února 2010 v Bruselu sejdou ministři financí zemí EU. Českou delegaci povede ministr financí Eduard Janota.

Rada se bude věnovat otázce provádění Paktu stability a růstu: zhodnotí, zda státy, kterým byla v červenci 2009 Radou ECOFIN udělena doporučení pro odstranění nadměrného schodku (jedná se o Maďarsko, Maltu, Litvu, Lotyšsko, Polsko a Rumunsko) podnikly za tím to účelem dostatečně účinná opatření (dle čl. 126.7. Smlouvy o fungování EU). V rámci tohoto bodu též přijme stanovisko k aktualizovanému Programu stability Řecka a doporučí Řecku jednak konkrétní nezbytná opatření k nápravě nadměrného schodku rozpočtu (dle čl. 126.9 Smlouvy o fungování EU), jednak opatření k odstranění nesouladu řecké hospodářské politiky s hlavními směry hospodářských politik EU a s řádným fungováním eurozóny.

V souvislosti s procesem implementace Směrnice o službách přijmou ministři Závěry Rady k jednotnému trhu. V nich by měli např. potvrdit, že další prohlubování vnitřního trhu by mělo být jedním z klíčových prvků strategie EU 2020. Závěry budou sloužit jako příspěvek do širší debaty v rámci Rady pro konkurenceschopnost (COCOM), kam tato problematika primárně spadá. Vzhledem k významu jednotného trhu pro zvyšování konkurenceschopnosti, hospodářský růst a pracovní místa se ministři financí k situaci na vnitřním trhu EU pravidelně vyjadřují.

Tradičním tématem únorového zasedání je procedura udělení absolutoria za provádění rozpočtu. Rada zhodnotí plnění rozpočtu za rok 2008. Celkovou odpovědnost za plnění rozpočtu nese Evropská komise. Podstatou procedury udělení absolutoria je posouzení ze strany Evropského parlamentu a Rady, do jaké míry Komise tuto svou povinnost plní. Obě instituce přitom vycházejí zejména z nezávislého hodnocení, které každoročně zpracovává a v podobě Výroční zprávy předkládá Evropský účetní dvůr.

Ministři financí zemí eurozóny doporučí Evropské radě kandidáta na nového viceguvernéra Evropské centrální banky, který nahradí současného viceguvernéra L. Papademose. Viceguvernér ECB je, stejně jako ostatní členové výkonné rady ECB, volen na osmileté období.

Ministři budou též v rámci neformální části jednání seznámeni s výstupy tzv. „skupiny moudrých“ pod vedením Michela Camdessuse, která se zabývá revizí externího zápůjčního mandátu EIB pro léta 2007 - 2013.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.