CZ EN

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 19. ledna 2010 v Bruselu

Dne 19. ledna 2010 se v Bruselu sejdou ministři financí zemí EU na svém pravidelném jednání - poprvé pod vedením španělské ministryně financí Eleny Salgado Méndez. Česká delegace bude vedena ministrem financí Eduardem Janotou.

Španělsko ostatním státům představí své priority a cíle v oblasti hospodářské a finanční politiky. Těmi jsou: ústupové strategie státu od angažovanosti ve veřejném a finančním sektoru, pokračování reformy regulatorního a dohledového uspořádání v EU, koordinace úsilí v oblasti krizového řízení na evropské úrovni, přijetí Strategie EU2020, posílení vnější dimenze EU na mezinárodním poli – zejména prostřednictvím fóra G20, boj s klimatickou změnou a konečně boj proti podvodům v oblasti přímých i nepřímých daní a práce na návrzích tří směrnic v oblasti přímých daní spojených s bojem proti daňovým únikům a stanovení pravidel zajišťujících větší transparentnost. Tento bod se tradičně projednává pod dohledem televizních kamer a bude jej možno sledovat v přímém přenosu na internetových stránkách Rady EU.

Daňový balíček bude hlavním bodem jednání lednového ECOFINu. Jedná se o agendu, kterou ministři projednávali opakovaně již na podzim pod vedením švédského předsednictví. Balíček se skládá z návrhů tří směrnic - o zdanění úroků z úspor, o vzájemné pomoci při vymáhání daňových pohledávek a o administrativní spolupráci v oblasti přímých daní. Součástí balíčku je i Dohoda s Lichtenštejnskem o spolupráci v oblasti boje proti podvodům a dalším protiprávním jednáním, která zajistí správní a právní spolupráci v oblasti daní odpovídající rozsahu čl. 26 Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění, a pověření Evropské komise k vyjednávání obdobných dohod s dalšími třetími zeměmi, konkrétně s Monakem, San Marinem, Andorrou a Švýcarskem.

Ministři se budou zabývat rovněž problematikou poskytování statistických informací z fiskální oblasti, zaměří se zejména na řeckou fiskální statistiku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář