CZ EN

Poslední jednání Rady Ecofin pod patronací českého předsednictví

V úterý 9. června se naposledy za českého předsednictví setkají v Lucemburku ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie. Jednání Rady ECOFIN bude předsedat český ministr financí a předseda Rady ECOFIN Eduard Janota.

Stěžejním tématem setkání ministrů bude příspěvek Rady ECOFIN pro jednání Evropské rady, které se uskuteční 18.-19. června 2009.

Ministři budou debatovat o reformě dohledového uspořádání v EU: nejprve zhodnotí návrhy, které představila Evropská komise na konci května, a následně připraví podklad pro červnový evropský summit. Na něm by měly hlavy států a vlád EU přijmout první rozhodnutí, jímž stanoví směr plánovaných reforem dohledu nad finančními trhy v EU. Návrhy EK čerpají z doporučení, která v únoru vydala expertní skupina na vysoké úrovni vedená Jacquesem de Larosiérem.

Dalším příspěvkem Rady ECOFIN pro červnový summit bude zpráva hodnotící provádění programů na podporu bank, především programů rekapitalizací bank a garancí za dluhy bank.

Rada ECOFIN též hlavám států a vlád podá zprávu o provádění Plánu evropské hospodářské obnovy. Při přípravě zprávy se ECOFIN zaměří zejména na strukturální politiky, tj. provádění opatření na podporu podniků v jednotlivých sektorech, podporu investic a opatření na podporu pracovního trhu. Část zprávy bude věnována ekonomickému vývoji a veřejným financím.

Evropská rada se bude zabývat také klimatickou změnou. Podklady k diskuzi vzejdou rovněž z Rady ECOFIN – ministři financí připraví vstup týkající se mezinárodního financování boje s klimatickou změnou.

V návaznosti na dubnové sdělení Komise budou ministři financí a hospodářství Evropské unie debatovat o dobré správě v daňové oblasti (tzv. good governance) – zlepšování transparentnosti a výměny daňových informací, a to jak mezi členskými státy EU, tak ve vztahu k třetím zemím.

Rada ECOFIN rovněž povede diskusi o možných změnách mezinárodních účetních standardů platných v EU, pokud jde o účetní zacházení s finančními nástroji. K této diskusi byl přizván i předseda Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) profesor Sir David Tweedie.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.