CZ EN

Ministři financí EU se sešli na jednání Rady ECOFIN

Po dubnovém neformálním setkání v Praze jednali ministři financí a hospodářství členských států Evropské unie opět v Bruselu. Pravidelnému zasedání Rady ECOFIN předsedal český ministr financí Miroslav Kalousek. Rada se věnovala především aktuální hospodářské a finanční situaci, udržitelnosti a kvalitě veřejných financí a daňovým otázkám.

Ministři diskutovali o jarní predikci hospodářského vývoje , kterou zveřejnila Evropská komise den před jednáním Rady ECOFIN. Evropská komise revidovala odhad hospodářského propadu pro letošní rok směrem dolů. Nicméně některé indikátory naznačují, že by se evropská ekonomika mohla odrazit ode dna již ve druhé polovině roku 2009. Pozitivním jevem je podle Evropské komise pokrok ve stabilizaci peněžních trhů a nízká inflace.

Přítomní ministři byli rovněž informováni o průběhu a výsledcích setkání ministrů financí skupiny G20, jež proběhlo 24. dubna na okraji jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu. Zde se ministři financí zabývali naplňováním rozhodnutí dubnového summitu G20 v Londýně. Rada ECOFIN se shodla na nutnosti urychlit přípravy společné pozice EU na zářijový summit v USA. V diskusi se ministři dotkli problému účetních standardů a dohodli se, že se k tomuto bodu Rada ECOFIN vrátí na svém červnovém zasedání. Výsledkem dnešního setkání je shoda ohledně potřeby urychleně dokončit proces navýšení zdrojů MMF.

V návaznosti na závěry jarní Evropské rady schválila Rada ECOFIN nařízení, kterým se na dvojnásobek zvyšuje zápůjční strop u nástroje pro poskytování střednědobé finanční pomoci členským státům mimo eurozónu. Státům, které čelí problémům s platební bilancí, bude moci EU poskytnout půjčky v celkové výši až do 50 mld. EUR. V souvislosti s hospodářskou krizí již tuto pomoc obdrželo Maďarsko a Lotyšsko. Dnes ministři podpořili poskytnutí střednědobé pomoci platební bilanci Rumunska, a to ve výši 5 mld. EUR.

Rada přijala závěry k problematice dlouhodobé udržitelnosti a kvality veřejných financí. Závěry byly připraveny mimo jiné na základě Zprávy o dopadech stárnutí obyvatelstva (Ageing Report 2009), která obsahuje ekonomické a rozpočtové projekce dopadů stárnutí obyvatel v členských zemí EU pro léta 2008–2060. Ministři se shodli, že současný nepříznivý hospodářský výhled zvyšuje naléhavou potřebu řešit dopady stárnutí evropské populace na ekonomický výkon a veřejné finance zemí EU. Rada znovu potvrdila závazek k dalším důchodovým a zdravotním reformám, k reformám zvyšujícím produktivitu a zaměstnanost a v neposlední řadě k obezřetné fiskální politice. Ministři vyjádřili přesvědčení, že je nutno dbát účinnosti a účelnosti  veřejných výdajů a posilovat fiskální instituce.

V návaznosti na dubnové neformální jednání ministrů financí v Praze přijala Rada ECOFIN závěry, ve kterých po pěti letech od historicky největšího rozšíření EU zhodnotila tento krok jako ekonomický úspěch pro všechny zúčastněné strany.

Komise informovala Radu ECOFIN o průběhu regulatorních dialogů, které vede s klíčovými partnery Evropské unie, zejména pak s USA, Japonskem, Čínou, Ruskem a Indií. Informace o dialozích se třetími zeměmi v hospodářské a finanční oblasti je pravidelnou agendou květnového zasedání Rady ECOFIN.

Důležitým tématem jednání byly daňové otázky. Ministři diskutovali návrhy změn u směrnice o zdanění tabákových výrobků spotřební daní, zejména otázky zvyšování minimálních sazeb a redefinice tabákových výrobků. Politické dohody se však kvůli rozdílným pozicím členských států dosáhnout nepodařilo.

Rada se dotkla řádné správy (good governance) v oblasti daní a boje proti daňovým únikům. Komise členským státům představila sdělení o good governance v daňové oblasti a informovala o pokroku v jednáních s Lichtenštejnskem o dohodě proti podvodům. Rada Ecofin se bude otázkou good governance blíže zabývat na svém červnovém zasedání v Lucemburku.

České předsednictví informovalo ostatní členské státy o aktuální situaci ve vyjednávání důležitých legislativních aktů z oblasti finančních služeb. Českému předsednictví se podařilo dojednat s Evropským parlamentem kompromisní znění čtyř klíčových legislativních textů. Nařízení o ratingových agenturách reaguje na jeden z faktorů současné finanční krize tím, že stanovuje podmínky pro činnost ratingových agentur v Evropské unii, jejich registraci a dohled, pravidla pro vydávání ratingů a informování investorské veřejnosti. Úspěchem předsednictví je i dosažení shody k návrhu nařízení o přeshraničních platbách v eurech. Nařízení odráží rozvoj trhu přeshraničních plateb, zejména vznik tzv. Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Novela posílí ochranu práv spotřebitelů a podpoří rozvoj moderního a efektivního systému plateb v rámci EU. Náročnou agendou byla revize směrnice Solvency II. Ta představuje zásadní reformu regulace pojišťovnictví. Zavádí nový režim solventnosti pro pojistný sektor, přičemž nahrazuje třináct dosavadních směrnic jediným právním předpisem. V neposlední řadě české předsednictví dosáhlo pokroku v jednáních o návrhu nové směrnice upravující vydávání elektronických peněz a dohled nad nimi. Podařilo se prosadit odstranění vysokých regulatorních bariér, které znemožňují rozvoj trhu elektronických peněz v EU. Novinkou je možnost zřízení tzv. hybridních institucí elektronických peněz, tedy institucí, které kromě vydávání elektronických peněz, vykonávají další činnosti. Všechny čtyři návrhy schválil Evropský parlament na svém dubnovém plenárním zasedání.

Prezentací prvního návrhu rozpočtu EU na rok 2010 ze strany Komise byla v Radě ECOFIN zahájena každoroční rozpočtová procedura pro následující rok.

V souvislosti s prováděním Evropského plánu hospodářské obnovy Rada formálně přijala několik aktů. Ministři schválili novelu směrnice o DPH, umožňující členským státům aplikovat sníženou sazbu DPH u služeb s vysokým podílem lidské práce (na této možnosti se dohodli již na svém březnovém zasedání). Rada také přijala změny nařízení o Evropském sociálním fondu a nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, jimiž se rozšiřují druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z těchto fondů.

Na pracovním obědě se ministři věnovali přípravě příspěvku Rady ECOFIN pro neformální summit k zaměstnanosti, který proběhne 7. května 2009 v Praze. Ministři zdůraznili širší a dlouhodobější kontext hospodářských politik, zaměřený na vytváření podmínek pro zdravý hospodářský růst a zvyšování zaměstnanosti, včetně udržitelnosti veřejných financí.

Na okraji jednání Rady se konal dialog s kandidátskými zeměmi EU: Chorvatskem, bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Tureckem. Ministři financí EU se setkali se svými protějšky z kandidátských zemí, včetně jejich guvernérů centrálních bank. Hlavní náplní pravidelného setkání bylo vyhodnocení Předvstupních hospodářských programů. Ministři ocenili pokrok, jehož kandidátské země dosáhly při stabilizaci a transformaci svých ekonomik, a doporučili další zlepšení v hospodářských a rozpočtových politikách, mimo jiné i ve světle současné krize. Výsledky dialogu jsou shrnuty v závěrech předsednictví.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.