CZ EN

Proběhl první den neformálního zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU

Praha ve dnech 3. a 4. dubna hostí neformální setkání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie.

Zasedání řídí ministr financí a předseda Rady Ecofin Miroslav Kalousek. Jednání se účastní rovněž komisaři J. Almunia a Ch. McCreevy, prezident Evropské centrální banky J.-C. Trichet a prezident Evropské investiční banky P. Maystadt. Hostem prvního dne jednání byl i bývalý italský ministr financí a současný prezident think-tanku Notre Europe T. Padoa-Schioppa.

První den jednání byl věnován především aktuální hospodářské situaci a vývoji na finančních trzích. Ministři a guvernéři přitom reflektovali i výsledky summitu G20 2. dubna v Londýně.

Na začátku zasedání se ministři financí zabývali prováděním Paktu stability a růstu. Zejména projednali postup při nadměrném schodku (EDP), který se zahajuje u zemí, jejichž plánovaný či skutečný deficit vládního rozpočtu přesáhne 3% HDP. Ministři schválili návrhy rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku u Francie, Irska, Řecka a Španělska. Ministři se také shodli na novém rozhodnutí a doporučení Rady s cílem ukončit situaci nadměrného schodku v případě Spojeného království, u nějž byl EDP zahájen již v loňském roce. Všem jmenovaným zemím byly doporučeny kroky a stanoveny konkrétní lhůty k odstranění nadměrného deficitu v souladu s jejich individuálními podmínkami a rozpočtovými možnostmi. Ve světle zhoršené fiskální situace v EU ministři znovu potvrdili jako prioritu návrat k rozpočtové konsolidaci. Kromě EDP projednali ministři také stanovisko Rady ke stabilizačnímu programu Kypru. Veškeré právní akty - rozhodnutí a doporučení Rady a stanovisko Rady k programu Kypru – budou formálně přijaty na zasedání Rady 27. dubna.

Na společném jednání ministrů financí s guvernéry centrálních bank byla prvním tématem současná hospodářská a finanční situace. Ta je stále velmi složitá. Účastníci jednání vyjádřili znepokojení nad aktuálním propadem mezinárodního obchodu a dopady recese na trh práce. Rovněž se shodli, že pro oživení růstu je klíčové obnovení důvěry ekonomických subjektů, které je úzce vázáno na zlepšení situace ve finančním sektoru. V tomto ohledu byla zdůrazněna nutnost řešit špatná aktiva bank a rovněž potřeba zabývat se otázkou mezinárodních účetních standardů, mimo jiné v souvislosti s kroky podniknutými Spojenými státy. Neformální ECOFIN přivítal výsledky summitu G20 v Londýně, k nimž EU významnou měrou přispěla. Jako významný úspěch byla vyzdvižena dohoda o podstatném navýšení zdrojů mezinárodních finančních institucí, zejména MMF, a pokrok v otázkách regulace finančních trhů, v nichž se ve velké míře prosadil přístup EU.

Na závěr prvního dne zasedání zhodnotili ministři a guvernéři ekonomické přínosy a náklady rozšíření Evropské unie před pěti lety. Na dané téma již české předsednictví uspořádalo v Praze 2. března konferenci „Rozšíření EU – 5 let poté“. Ministři a guvernéři se shodli na tom, že historicky největší rozšíření EU v roce 2004 bylo z politického i hospodářského hlediska úspěšné. Rozšíření přineslo prospěch původním i novým členům a posílilo konkurenceschopnost i politickou váhu EU ve světě. V zemích, které v roce 2004 vstoupily do EU, došlo k výraznému zrychlení hospodářského růstu, zlepšení institucí a růstu životní úrovně. Vzhledem k dosaženému stupni integrace již rozlišování členských zemí na „staré“ a „nové“ v zásadě ztratilo smysl. Neformální ECOFIN také potvrdil, že současné hospodářské problémy některých zemí nejsou specifikem určitého regionu či nových členských států.

V sobotu 3. dubna bude neformální jednání ECOFINu pokračovat, na programu je téma reformy dohledu nad finančním trhem EU.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.