CZ EN

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank (ECOFIN) ve dnech 3. - 4. dubna 2009 v Praze - PROGRAM

Neformální ECOFIN začne v pátek pracovním obědem ministrů. Hlavním tématem na něm bude provádění Paktu o stabilitě a růstu, zejména postup při nadměrném schodku (EDP), který se zahajuje u zemí, jejichž plánovaný či skutečný deficit vládního rozpočtu přesáhne 3% HDP (při posouzení dalších podmínek). Ministři by měli schválit návrhy legislativních aktů, jimiž se otevře EDP pro Irsko, Řecko, Španělsko a Francii. Pro každý stát bude projednán jednak návrh rozhodnutí o existenci nadměrného schodku, jednak návrh doporučení pro jeho nápravu včetně lhůty pro odstranění schodku. Dále budou prodiskutovány nové kroky pro Spojené království, které je v EDP již od loňského července. Konečně bude projednáno i stanovisko Rady k programu stability Kypru, které vzhledem k pozdějšímu odevzdání programu nemohlo být zařazeno na březnový ECOFIN. Jelikož se v Praze jedná o neformální setkání, nikoliv zasedání Rady, nebudou zde moci výše uvedené právní akty být formálně přijaty – k tomu dojde na některém následujícím zasedání kterékoliv formace Rady, patrně na konci dubna.

Odpolední jednání ministrů a guvernérů v pátek 3. dubna bude naplněno třemi tématy. První z nich - aktuální hospodářská a finanční situace – je tradičním bodem neformálního ECOFINu. Vzhledem k účasti centrálních bankéřů bude diskuse zaměřena na finanční sektor – aktuální vývoj v bankovnictví, pojišťovnictví a na trhu cenných papírů. Dalším tématem budou v souvislosti s přípravou na jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky některé aktuální otázky MMF, např. zdroje, dohledový rámec, finanční nástroje či reforma řízení. Třetí bod má titul „Rozšíření EU - 5 let poté“ Diskuse se povede o přínosech a nákladech východního rozšíření Evropské unie v roce 2004, zejména pokud jde o konkurenceschopnost, trh práce a makrofinanční stabilitu v EU. Hodnotit se budou dopady na staré i nové členské státy, důsledky pro postavení EU jako celku ve světě i to, jak dokáže rozšířená EU čelit současné krizi. Podkladem pro debatu budou jednak výsledky stejnojmenné konference, která se konala 2. března v Praze (podrobnější informace viz http://www.eu2009.cz/event/1/304/), jednak rozsáhlá zpráva Evropské komise Five years of an enlarged EU: Economic achievements and challenges.

Účastníci pražské konference se mezi jiným shodli na tom, že z rozšíření EU těžily jako „nové“, tak „staré“ členské země a že dělení na staré a nové již do značné míry ztratilo smysl. Rozšíření bylo označeno za jednoznačný úspěch, konference však poukázala i oblasti integrace, kde je prostor pro zlepšení – např. lepší spolupráce při dohledu nad finančními trhy či odstranění zbývajících překážek na vnitřním trhu.

Převážná část dopoledního jednání v sobotu 4. dubna bude věnována budoucnosti uspořádání dohledu nad finančním trhem v EU. Dne 25. února 2009 zveřejnila svou zprávu skupina na vysoké úrovni k finančnímu dohledu, zřízená z iniciativy Evropské komise, jíž předsedal Jacques de Larosièr. Úkolem skupiny bylo předložit návrhy k reformě dohledu nad finančním sektorem v Evropské unii. V tomto směru de Larosièrova zpráva mj. doporučila oddělení makro-obezřetnostního dohledu od dohledu nad jednotlivými institucemi finančního trhu. Pro makro-obezřetnostní dohled skupina navrhla zřídit nový orgán nazvaný Evropská rada pro systémové riziko, v němž by klíčovou úlohu hrála Evropská centrální banka. Nad jednotlivými institucemi finančního trhu by měly nadále bdít především národní orgány dohledu. Jejich činnost by však měla být doplněna Evropským systémem finančního dohledu, který by spočíval v posílení pravomocí tzv. Lamfalussyho výborů třetího stupně a jejich následné přeměně na nové evropské úřady. Na neformálním ECOFINu proběhne o těchto návrzích první výměna názorů na ministerské úrovni, za účasti guvernérů centrálních bank. V závěru jednání bude ministrům položeno několik otázek za účelem nasměrování další práce na tématu procyklikality ve finančním sektoru. Měly by se týkat monitorování systémových rizik, proticyklických polštářů a účetních standardů.

 

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.