CZ EN

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 4. listopadu 2008 v Bruselu

Dne 4. listopadu 2008 proběhne v Bruselu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

V kontextu reakce na probíhající finanční krizi se budou ministři financí věnovat zejména  přípravě mimořádného jednání hlav států a vlád EU dne 7. listopadu 2008 v Bruselu, resp. setkání ministrů financí zemí G20, které se bude konat 8.-9. listopadu 2008 v Brazílii a navazujícího summitu hlav států a vlád G20 15. listopadu 2008 ve Washingtonu. Tématem těchto jednání, stejně jako diskuse ministrů na nadcházející Radě ECOFIN, budou mezinárodní iniciativy v reakci na finanční krizi, včetně možné reformy globální finanční architektury.

Dále je na programu jednání několik bodů z oblasti daní. Ministři budou diskutovat o snížených sazbách DPH, konkrétně o návrhu, který se týká místně poskytovaných služeb s vysokým podílem lidské práce (např. restauračních služeb). Druhým tématem bude novela směrnice o DPH a nařízení o administrativní spolupráci, která by měla přispět k potírání úniků z DPH. Třetím tématem bude novela obecné úpravy spotřebních daní, která směřuje k modernizaci a zjednodušení stávajících pravidel mimo jiné tím, že zavádí elektronický systém pro kontrolu oběhu výrobků podléhajících spotřební dani. V reakci na rozsáhlé daňové úniky občanů EU prostřednictvím lichtenštejnských nadací a bank budou ministři hovořit  také o projednávané dohodě mezi ES a Lichtenštejnskem o boji proti podvodům.

V závěru jednání budou ministři v rámci bodu klimatická změna a stabilizace cen emisních povolenek v rámci systému ETS po roce 2012 seznámeni s průběžnými výsledky pracovní skupiny, která se zabývá ekonomickou dimenzí energií a klimatické změny (vč. makroekonomických a fiskálních důsledků, distribučních dopadů a rizika přesunu emisí CO2 mimo EU -  tzv. carbon leakage) a s plánem další práce této skupiny. Dále budou informováni o výsledcích tématické revize pokroku v Lisabonské strategii na základě aktualizovaných Národních programů reforem se zaměřením na politiky flexicurity (kombinace flexibility a jistoty na trhu práce).

Na okraji zasedání ECOFIN proběhne setkání ministrů EU s ministry financí zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), tj. Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.