CZ EN

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 7. října 2008 v Lucemburku

Dne 7. října 2008 proběhne v Lucemburku zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Jednání ministrů financí bude v rámci příprav na summit EU ve dnech 15.-16. října 2008 dominovat diskuse o tom, jak čelit pokračující finanční krizi, jaké bude mít současný vývoj na finančních trzích dopady na reálnou ekonomiku a jak se vyrovnat se zpomalováním evropské ekonomiky.

Výchozím bodem jednání Rady ECOFIN bude hospodářská situace. Rada by měla přijmout závěry vytyčující principy „evropské“ reakce na zpomalování hospodářského růstu. Následně ministři obrátí pozornost k situaci na finančních trzích. Očekává se schválení závěrů, které zhodnotí pokrok a vyzvou k další práci na opatřeních zacílených na obnovu důvěry a zefektivnění dohledu na evropském finančním trhu. Ministři by měli v této souvislosti rovněž diskutovat o principech, jimiž by se mělo řídit odměňování manažerů nejen ve finančním sektoru. Rada ECOFIN také připraví zprávu pro Evropskou radu o fungování trhu s ropou, nástrojích ke zvýšení energetické účinnosti a proveditelnosti opatření ke zmírnění dopadů vysokých cen na občany.

Další část jednání říjnové Rady ECOFIN bude věnována legislativním návrhům v oblasti finančních služeb a daní. Rada se pokusí dospět ke shodě o hlavních prvcích návrhu Solventnost II, který má rekodifikovat evropské směrnice v pojišťovnictví a především zavést nová pravidla výpočtu kapitálových požadavků na pojišťovny a tím posílit stabilitu těchto institucí.

V daňové oblasti budou ministři nejprve diskutovat o novele směrnice o DPH a nařízení o administrativní spolupráci, která by měla přispět k potírání úniků z DPH. V rámci boje proti daňovým podvodům se rovněž zvažuje zřízení nové sítě Eurofisc pro výměnu informací mezi členskými státy EU. Ministři budou rovněž pokračovat v debatě o přínosech i nákladech snížených sazeb DPH a zásadách, na kterých by měl být systém snížených sazeb v EU založen.

V rámci přípravy na výroční zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu (11.-13. října 2008 ve Washingtonu) by ministři měli schválit prohlášení předsedkyně Rady ECOFIN k Mezinárodnímu měnovému a finančnímu výboru (IMFC) a principy, ze kterých bude vycházet EU při přípravě mezinárodní architektury financování dopadů změn klimatu.

Na okraji zasedání Rady ECOFIN proběhne setkání ministrů financí zemí EU s jejich protějšky ze středomořských států (tzv. EUROMED). Účastníci budou diskutovat především o hospodářské situaci a pokroku ve společných iniciativách v rámci Barcelonského procesu – Unie pro Středomoří.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.