CZ EN

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 4. března 2008 v Bruselu

Dne 4. března 2008 se v Bruselu uskuteční řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

Jednání začne pravidelnou informací z jednání ministrů financí a hospodářství zemí, které jsou součástí eurozóny. Toto jednání probíhá tradičně den před zasedáním Rady ECOFIN. V rámci diskuse ministrů se očekává zhodnocení posledního vývoje hospodářské situace a vývoje na finančních trzích.

Prvním bodem formální části jednání bude implementace Paktu stability a růstu. V rámci tohoto bodu budou hodnoceny konvergenční a stabilizační programy Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Malty, Slovinska, Portugalska, Rakouska, Řecka a Španělska. Rada ECOFIN ve svém Stanovisku k programu vyzývá Českou republiku, aby využila pravděpodobně lepšího než očekávaného rozpočtového výsledku v roce 2007 a vytvořila v roce 2008 pokračováním omezování veřejných výdajů větší bezpečnostní polštář pro případ cyklického snížení  deficitu pod 3 % HDP, dále pak aby využila silného hospodářského růstu k dalšímu urychlení fiskální konsolidace a  k co nejrychlejšímu vytvoření bezpečnostního polštáře proti překročení limitu 3% HDP a k urychlenému dosažení stanoveného střednědobého cíle a konečně s ohledem na předpokládaný nárůst výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva zlepšila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí provedením nezbytné důchodové reformy a reformy systému zdravotní péče. Očekává se přijetí stanovisek Rady k programům těchto zemí, jež byla na základě návrhu Komise diskutována a připravena na úrovni Hospodářského a finančního výboru (EFC).

Následně se budou ministři financí a hospodářství věnovat přípravě zasedání Evropské rady v březnu 2008. První bod, o kterém budou ministři diskutovat, představují Hlavní směry hospodářské politiky (tzv. BEPGs) a specifická doporučení pro jednotlivé členské státy EU, jejichž konečné znění by měli ministři na březnové Radě ECOFIN schválit. Druhým diskutovaným bodem pak bude předběžná zpráva k otázkám finanční stability. Zpráva reaguje na plán opatření k zajištění finanční stability přijatý Radou ECOFIN v říjnu 2007 v souvislosti  s turbulencemi, které se na finančních trzích v druhé polovině roku 2007 objevily, resp. podává přehled o plnění těchto opatření. Třetím zařazeným bodem na program Rady ECOFIN v rámci přípravy Evropské rady pak bude výměna názorů ministrů na téma suverénních fondů. Suverénní fondy jsou státem či státními společnostmi zřizované a vlastněné fondy. Zdroje těchto fondů plynou obvykle z přebytků obchodních či rozpočtových bilancí nebo z příjmů prodeje komodit, zejména ropy.

Dalším tématem jednání bude rozpočet Evropské unie na rok 2009, resp. zásady pro návrh rozpočtu na příští rok. Očekává se přijetí Závěrů Rady k uvedeným zásadám, v nichž Rada připomíná, že daný rok bude hrát zásadní roli pro plnění priorit a cílů EU, neboť čerpání většiny programů EU by mělo dosáhnout standardní rychlosti.

Důležitým tématem březnové Rady ECOFIN budou daňové otázky. V rámci orientační diskuse k problematice boje proti daňovým únikům se budou ministři věnovat opatřením, která mají daňovým únikům zabránit. Další téma pak bude představovat zdanění úspor, kde předmětem diskuse ministrů bude návrh směrnice měnící původní směrnici o zdaňování úroků z úspor.

Na závěr Rady ECOFIN jsou zařazeny otázky Světové celní organizace a volby jejího generálního tajemníka a  volby nového prezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.