CZ EN

Tisková zpráva MF ČR před neformálním jednáním Rady ECOFIN / EuroMed ve dnech 14. a 15. září 2007 v Portu (Portugalsko)

Ve dnech 14. a 15. září 2007 se uskuteční neformální zasedání Rady ECOFIN v Portu (Portugalsko). Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Neformálního zasedání Rady se za ČR zúčastní rovněž guvernér ČNB Zdeněk Tůma a náměstek ministra financí Milan Šimáček.

Úvodní jednání při pracovním obědě a rovněž závěr jednání budou věnovány otázkám Mezinárodního měnového fondu, zejména jeho správě a řízení. Projednána by měla být i reforma hlasů a kvót jakožto pokračování diskuse členských států EU s cílem upřesnit společnou pozici EU pro další jednání v rámci MMF. Kandidatura společného kandidáta zemí EU, pana D. Strausse – Kahna na uvolněný post generálního ředitele MMF je očekávanou součástí diskuse, týkající se agendy MMF.

V rámci oficiálního jednání se ministři a guvernéři zaměří na důležité téma kvality veřejných financí, konkrétně na modernizaci veřejné správy v procesu dosažení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

Rada ECOFIN se poté bude zabývat hospodářskou situací a finanční stabilitou v EU. Ze strany Evropské komise se očekává informace k její hospodářské předpovědi zveřejněné dne 11. září 2007. Co se týká posledního vývoje na finančních trzích a jeho dopadů na ekonomický vývoj, ministři a guvernéři zhodnotí možné negativní dopady do reálné ekonomiky a finančního sektoru v Evropě. Evropská komise prozatím dopady nepozoruje, došlo však ke zvýšení rizik na finančních trzích.

Prvním tématem diskutovaným v rámci sobotního zasedání bude informace o fungování systému pevných kurzů ERM II resp. o plnění závazků ze strany zemí, které do tohoto systému vstoupily (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovensko, Malta a Kypr). Dvouleté setrvání v tomto kursovém režimu je jednou z podmínek pro přijetí společné měny.

Dalším významným tématem, o kterém budou ministři a guvernéři jednat, bude oblast zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry. Pokračující snahou je odstranit zbývající bariéry při přeshraničním vypořádání obchodů, které je ve srovnání s vypořádáním obchodů v rámci jednotlivých členských států nadále nákladnější a potenciálně více rizikové.

Po skončení neformálního zasedání Rady ECOFIN proběhne setkání ministrů financí ze zemí EU a středomořských zemí (EuroMed). Mezi diskutovány tématy budou především možné přínosy hospodářských reforem pro jednotlivé ekonomiky, rozvoj efektivních finančních trhů, další implementace probíhajících reforem a návrh na vytvoření expertní sítě , v oblasti veřejných financí, jež umožní mezi odborníky jednotlivých zemí výměnu zkušeností.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář