CZ EN

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 10. července 2007

Dne 10. července 2007 se uskuteční v Bruselu řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

V rámci pravidelného tématu Hospodářská situace se bude diskutovat o aktuálním ekonomickém vývoji v EU. Pozornost bude věnována zejména  „Čtvrtletní zprávě o vývoji eurozóny“, která byla publikována dne 3. července 2007.

Prvním bodem diskuse řádného zasedání Rady ECOFIN bude pracovní program portugalského předsednictví, které se ujalo své role k 1. červenci 2007. Portugalsko si pro jednání Rady ECOFIN vytyčilo čtyři priority: hospodářskou politiku zaměřenou na růst a stabilitu, zlepšování právních předpisů (iniciativa Better Regulation), další kroky k dokončení vnitřního trhu (zejména v oblasti daní a finančních služeb) a rozpočet EU pro rok 2008.

Rada ECOFIN se bude poté zabývat tématem Implementace Paktu stability a růstu. Ministrům bude předloženo ke schválení stanovisko Rady ECOFIN k aktualizovanému stabilizačnímu programu Rakouska a sdělení k přijatým krokům ze strany Maďarska k odstranění nadměrného deficitu. Klíčové pro ČR v rámci tohoto bodu bude projednání, resp. schválení stanoviska Rady ECOFIN k aktualizaci konvergenčního programu ČR a navazující rozhodnutí Rady, že ČR nečiní dostatečná opatření k nápravě schodku, který měl být dle původního plánu snížen pod 3% HDP v roce 2008. V návrhu stanoviska vyzývá Rada EU Českou republiku k důraznější nápravě stavu veřejných financí. Přitom hodnotí jako krok správným směrem stabilizační opatření obsažená v reformním balíku, který v současné době projednává poslanecká sněmovna.

Dále Rada formálně schválí zavedení eura Kyprem a Maltou od 1. ledna 2008 a přijme související nařízení. Zavedení společné měny bylo posvěceno na jednání Evropské rady dne 21. června 2007, pozitivně se vyjádřil též Evropský parlament.

Zpráva Komise „Veřejné finance v Hospodářské a měnové unii 2007“ bude dalším bodem červencové diskuse ministrů financí a hospodářství. Tato pravidelná zpráva se v tomto roce soustředí na hodnocení fungování revidovaného Paktu stability a růstu. Zpráva zdůrazňuje především potřebu využít příznivých ekonomických podmínek k výraznější konsolidaci veřejných financí v rámci EU směrem k dosažení střednědobého fiskálního cíle, který v řadě členských států představuje vyrovnaný rozpočet.

Dále se očekává, že Rada ECOFIN přijme závěry k problematice Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Rada IASB vydává mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS. Záměrem ministrů je podpořit lepší řízení tohoto orgánu, včetně zajištění jeho dlouhodobého financování.

Ministři financí a hospodářství by se měli na tomto zasedání Rady ECOFIN rovněž věnovat globálnímu satelitnímu navigačnímu systému Galileo, zejména  otázce potřeby dodatečných finančních zdrojů k zajištění fungování projektu, které Evropská komise v květnu t.r. předběžně identifikovala ve výši 2,4 mld. EUR pro období 2007-2013.

V závěru jednání se budou ministři financí věnovat tématu reformy Mezinárodního měnového fondu resp. hlasů a kvót a také fungování makroekonomické databáze EU KLEMS.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.