CZ EN

Tisková zpráva MF před jednáním Rady ECOFIN ve dnech 20. a 21. dubna 2007 v Berlíně

Ve dnech 20. a 21. dubna 2007 se uskuteční v Berlíně neformální zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Je pravidlem, že se neformálních zasedání účastní též guvernéři národních centrálních bank. Vedoucím české delegace bude náměstkyně ministra financí Dana Trezziová, další účastníci jednání jsou guvernér ČNB Zdeněk Tůma a náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Páteční program bude věnován především otázkám s úzkou vazbou na kvalitu a udržitelnost veřejných financí. Prvním diskutovaným tématem bude otázka tzv. Social Bridges, tedy otázka podpory schopností pracovníků vedoucí k udržení jejich zaměstnatelnosti, začlenění do trhu práce a přizpůsobení se měnícím podmínkám na pracovních trzích. Cílem diskuse je výměna národních zkušeností a nejlepší praxe v nastavení vzdělávacích politik a v efektivním rozdělování veřejných zdrojů.

V rámci druhého bloku dojde k diskusi o efektivitě a efektivnosti vynakládání veřejných zdrojů. Prioritou členských států by měla být práce na metodologii měření a na dostupnosti komplexních a porovnatelných dat vstupů i výstupů. Jako účinný prostředek pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti je navrhována změna rozpočtových procedur a přístupu k sestavování rozpočtu, zejména potom začlenění prvku výkonového rozpočtování.

Následně se účastníci diskuse zaměří na příjmovou stránku rozpočtů. V Evropě se projevuje snaha přesunout zdanění od zdanění práce (a přímých daní obecně) k nepřímému zdanění, snížit daňovou zátěž pracovníkům s nízkým příjmem a zavádění nových daňových zdrojů, např. zdůrazněním ekologických daní.

Plošný systém výběru DPH tzv. Reverse – charge mechanismus je prvním tématem druhého dne jednání. Systém byl navržen jako možné řešení při řešení daňových úniků a v současnou chvíli je přezkoumáván v pracovních skupinách Rady EU. Ministři by měli indikovat, jakým směrem by se měly další diskuse o tomto mechanismu ubírat.

Ministři financí a guvernéři centrálních bank také otevřou problematiku reformy Mezinárodního měnového fondu, konkrétně otázku reformy hlasů a kvót, tedy procentuálnímu zastoupení jednotlivých zemí v této instituci. Na úvod proběhne informace z vrcholného jednání MMF a Světové banky, které se konalo ve dnech 14. a 15. dubna 2007.

Posledním tématickým blokem jsou otázky z oblasti finančních služeb. Ministři a guvernéři zhodnotí finanční a hospodářskou situaci EU. Zvláštní pozornost věnují účastníci problematice hedgeových fondů, které mohou přinášet některá rizika pro stabilitu finančního systému jako celku. Posledním tématem bude nástin dalších prací na zajištění koordinovaného postupu zemí EU pro zajištění finanční stability.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.