CZ EN

Tisková zpráva MF před jednáním Rady ECOFIN dne 27. února 2007

Dne 27. února 2007 se uskuteční v Bruselu řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Ing. Miroslav Kalousek.

Prvním bodem jednání je aplikace Paktu stability a růstu, respektive schválení Stanovisek Rady k jednotlivým konvergenčním a stabilizačním programům. Všechny členské země EU jsou povinny předkládat každoročně do 1. prosince své konvergenční (pro země mimo eurozónu) resp. stabilizační programy (pro země eurozóny), tj. podrobně rozpracované rozpočtové strategie na dalších 3-5 let.. Tyto programy již byly zhodnoceny Evropskou komisí, která navrhla Stanoviska Rady. Na jednání je očekáváno schválení Stanovisek Rady k programům těchto zemí: Nizozemí, Francii, Slovinsko, Dánsko, Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, Finsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Kypr, Maďarsko, Malta, Estonsko, Švédsko, Velká Británie, Litva a Polsko. Spolu se Stanoviskem Rady k programu Polska by mělo dojít k přijetí Doporučení Rady, kterým se Polsku ukládá urychlit rozpočtovou konsolidaci.

V rámci bodu příprava na jarní zasedání Evropské rady, které se uskuteční 8. – 9. března 2007 v Bruselu, bude uzavřena diskuse, která byla otevřena na zasedání Rady ECOFIN v lednu 2007. Ministři financí a hospodářství by měli schválit finální znění dokumentu „Key issues paper“, který obsahuje hlavní výzvy pro oblast hospodářských politik v roce 2007. Tento dokument se následně stane hlavním vstupem Rady ECOFIN pro jednání jarní Evropské rady. Ve vazbě na předchozí téma je očekáváno schválení Doporučení Rady k aktualizaci Hlavních směrů hospodářských politik v letech 2005 – 2008, do kterých byla nově zapracována konkrétní doporučení pro jednotlivé země. V závěru jednání k tomuto bodu se očekává, že ministři přijmou Závěry Rady ke snižování administrativní zátěže. Závěry obsahují výzvy k další práci v této oblasti na evropské úrovni.

Následně by Rada ECOFIN měla schválit své Doporučení Evropskému parlamentu k udělení absolutoria Evropské komisi za plnění rozpočtu Evropských společenství v roce 2005. To je reakcí na Výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu EU v roce 2005, která byla vydána v listopadu 2006 a která obsahuje také Prohlášení o věrohodnosti. V něm Účetní dvůr konstatuje, že se při provádění rozpočtu Společenství stále vyskytují chyby.

Posledním bodem jednání bude oblast clearingu a vypořádání cenných papírů. Ministři budou informováni ze strany Evropské komise o pokroku v této oblasti od 7. listopadu 2006, kdy byl podepsán ze strany Evropské asociace burz, Evropské asociace clearingových institucí a Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů Evropský etický kodex pro oblast clearingu a vypořádání. Jeho cílem je (1) zvýšit transparentnost cen; (2)  zajistit přístup a vzájemné propojení clearingových a vypořádacích systémů; (3) oddělit jednotlivé transakce a zavést oddělené účtování při operacích s cennými papíry. Ministři by měli schválit Závěry Rady k projektu Evropské centrální banky Target 2 – Securities. Záměrem projektu je vybudovat jednotnou platformu pro clearing a vypořádání obchodů cenných papírů v EU. Projekt je prozatím v počáteční fázi, pro jeho další pokračování je nyní zásadní dopadová studie, která by měla být vypracována Evropskou centrální bankou v průběhu tohoto roku.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.