CZ EN

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN dne 28. listopadu 2006

Dne 28. listopadu 2006 proběhne v Bruselu v tomto roce poslední zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Českou delegaci povede ministr financí Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.

Nejvýznamnější část agendy nadcházejícího zasedání tvoří daňové body. Především budou ministři znovu jednat o zvýšení minimálních sazeb spotřebních daní z alkoholických nápojů platných v EU. Na minulém zasedání se v této věci nepodařilo dosáhnout shody především kvůli nesouhlasu Německa, České republiky a několika dalších států s navrhovaným zvýšením sazby u piva. Nový kompromisní návrh obsahuje podstatně nižší navýšení minimální sazby daně u piva, než bylo navrhováno původně (o 4,5% namísto o 31%). Ministři by na jednání rovněž měli řešit otázku valorizace evropských minimálních sazeb v budoucnu.

Opětovně se ministři budou zabývat také návrhem směrnice o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími z třetích zemí od DPH a spotřební daně. Návrh se vztahuje na dovoz v osobních zavazadlech cestujících, který je neobchodní povahy. Cílem jednání je především dosáhnout shody o výši finančního limitu pro osvobození.

V rámci bodu balíček DPH by měli ministři vyjádřit souhlas s prodloužením účinnosti směrnice DPH pro elektronické služby (do konce roku 2008) a pokračováním prací na dalších částech balíčku, jimiž jsou opatření ke zjednodušení povinností při odvodu DPH a nová pravidla pro místo plnění u služeb.

Rada ECOFIN bude již podruhé jednat o tom, zda má být Velké Británii umožněno zavést přechodně zvláštní opatření pro výběr DPH při dodání určitých typů zboží (mobilní telefony, počítačové čipy a další elektronická média). Opatření je namířeno proti daňovým únikům v této oblasti.

V rámci daňové problematiky budou ministři hospodářství a financí rovněž diskutovat o připravované strategii boje proti daňovým podvodům, budou zpraveni o činnosti pracovní skupiny pro Etický kodex proti škodlivé daňové konkurenci a o pokroku Komise v práci na projektu společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob.

Pokud jde o další témata, jako první z nich je na programu jednání Rady ECOFIN  Aplikace Paktu stability a růstu. Rada bude posuzovat plnění nápravných opatření přijatých Polskem k odstranění nadměrného deficitu. V rámci bodu Hospodářská reforma ministři jednak projednají pokrok v plnění Lisabonské strategie, jednak budou diskutovat o tocích výrobních faktorů v globální ekonomice a opatřeních, která by měla EU přijmout, aby si udržela atraktivitu pro zahraniční investory a přitahovala kvalifikovaný lidský kapitál.

Dále se Rada bude věnovat problému statistické zátěže a měla by vyzvat Komisi, aby implementovala navržená opatření ke snižování této zátěže pro respondenty, včetně analýzy možných způsobů zjednodušení databáze Intrastat.

Část jednání věnovaná problematice Evropské investiční banky by v prvé řadě měla přinést konečné schválení externího zápůjčního mandátu této instituce, který stanoví limity pro garantovanou finanční pomoc EIB zemím mimo EU a regionální rozdělení této pomoci. Krom toho budou ministři jednat o zefektivnění nástroje FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership), v rámci nějž poskytuje EIB pomoc do zemí jižního Středomoří především na podporu soukromého sektoru.

Dva body na agendě nadcházejícího jednání náleží okruhu finančních služeb. Ministři budou informováni o pokroku při projednávání návrhu Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu. Dále se očekává přijetí Závěrů Rady k přeshraničnímu vypořádání obchodů s cennými papíry v reakci na nedávné přijetí Kodexu pravidel pro tuto oblast ze strany asociací působících v odvětví finančních služeb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.