CZ EN

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN dne 7. listopadu 2006 v Bruselu

Dne 7. listopadu 2006 se uskuteční v Bruselu řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Českou delegaci povede 1. náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek.

Při pracovní snídani ministrů proběhne diskuse o hospodářské situaci EU. Pozornost bude věnována zejména otázce, jak tuto situaci ovlivní očekávané zpomalení hospodářského růstu v USA. Dále se povede debata o chystané reformě Mezinárodního měnového fondu, při níž vystoupí jako host generální ředitel MMF Rodrigo de Rato.

V rámci prvního bodu jednání budou ministři seznámeni s Výroční zprávou evropského Účetního dvora za rok 2005. Výroční zpráva, kterou představí předseda Účetního dvora, obsahuje stanovisko ohledně spolehlivosti účtů a zákonnosti a správnosti uskutečněných operací v uplynulém finančním roce.

Dále budou ministři schvalovat Zprávu o statistických požadavcích hospodářské a měnové unie v roce 2006 a diskutovat o řízení statistiky EU. Ministři přijmou ke Zprávě formální Závěry, ve kterých se zároveň vyjádří k dalším aktuálním problémům na poli statistiky EU. Těžiště Závěrů spočívá zejména ve výzvě k dalšímu zkvalitnění databáze tzv. hlavních evropských ekonomických ukazatelů.

Následně se budou ministři zabývat Zprávou o udržitelnosti veřejných financí, kterou v říjnu t.r. publikovala Evropská komise. Zpráva analyzuje dopady stárnutí populace na veřejné výdaje do roku 2050 a navrhuje strategie, jak negativním rozpočtovým důsledkům předejít.

Na jednání Rady ECOFIN je tentokrát zařazeno několik daňových bodů. V rámci prvního z nich budou ministři diskutovat o návrhu Komise na zvýšení minimálních sazeb spotřební daně z alkoholických nápojů platných v EU. Jedná se o valorizaci sazeb tak, aby se vyrovnala inflace od roku 1993, kdy byly současné sazby schváleny, do roku 2005. Dále se bude jednat o návrhu směrnice o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími z třetích zemí od DPH a spotřební daně. Návrh se vztahuje na dovoz v osobních zavazadlech cestujících, který je neobchodní povahy, a obsahuje např. zvýšení finančního limitu pro osvobození či zavedení neomezeného osvobozeného dovozu u léků pro osobní spotřebu.

Rada bude také rozhodovat o tom, zda má být Velké Británii umožněno zavést přechodně zvláštní opatření pro výběr DPH při dodání určitých typů zboží (mobilní telefony, počítačové čipy a další elektronická média). Opatření je namířeno proti daňovým únikům v této oblasti.

V části „různé“ si ministři vymění názory na návrh Francie, aby byly členské státy oprávněny uplatňovat sníženou sazbu DPH na internetový tisk stejně, jako je tomu u tištěných novin a časopisů.

Pro pracovní oběd ministrů jsou připravena dvě témata. Prvním z nich je vnější zápůjční mandát Evropské investiční banky pro léta 2007-2013, kde je třeba dořešit otázku celkového objemu půjček směřujících do zemí mimo EU i regionální rozdělení této pomoci. V souvislosti s nadcházejícím setkáním skupiny G20 zaměřeným na reformu MMF budou pak ministři pokračovat v diskusi započaté na pracovní snídani.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.