CZ EN

Tisková informace k neformálnímu zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 8.-9. září 2006 v Helsinkách

Ve dnech 8.-9. září 2006 proběhlo v Helsinkách neformální zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) za účasti guvernérů centrálních bank. Delegace ČR byla vedena náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Prouzou, MBA.

Setkání bylo v pátek 8. září 2006 zahájeno pracovním obědem, během něhož ministři diskutovali o hospodářských a finančních aspektech energetické politiky EU a pracovních metodách Rady ECOFIN.

Tématem odpoledního jednání byla globální konkurence, inovace a produktivita. Diskuse se vedla především o roli finančních trhů při podpoře výzkumu a vývoje a inovací, které jsou klíčové pro úspěch ekonomiky ve světové konkurenci. S příspěvky k tématu vystoupil generální ředitel společnosti NOKIA Jorma Ollila a generální tajemník Konfederace evropských odborových svazů John Monks. Ministři financí a guvernéři centrálních bank konstatovali nutnost posílit integraci finančních trhů napříč EU a odstranit zbývající překážky na trzích rizikového kapitálu s cílem zlepšit přístup začínajících a inovativních (včetně malých a středních) podniků ke zdrojům financování. Dále je třeba zlepšit propojení inovátorů s investory a univerzit s podnikatelskou sférou, zjednodušit podmínky pro zahájení a ukončení podnikání a zvýšit efektivitu soudních systémů při řešení finančních sporů.

Jednání v sobotu 9. září 2006 předcházela pracovní snídaně ministrů, jejímž tématem byl rozpočtový deficit Německa. Byla oceněna rozpočtová disciplína země, nová statistická data ukazují, že k požadovanému snížení schodku pod 3% by mohlo dojít již letos.

Prvním bodem na programu sobotního zasedání byla hospodářská situace v EU i ve světě. Celková situace v EU je hodnocena kladně, odhady hospodářského růstu pro letošní rok se oproti jarním prognózám zvýšily. Eurozóna roste rychleji než její konkurenti. Růst v EU je tažen zejména soukromými investicemi, pozitivní je rovněž posílení domácí poptávky a pokles nezaměstnanosti. Příznivého období je třeba využít k další fiskální konsolidaci. Pokud jde o světový vývoj, v příštím roce lze očekávat oslabení globálního růstu v souvislosti s pravděpodobným zpomalením růstu USA. Rizika nadále tkví především ve vysokých cenách ropy a globálních nerovnováhách. Problémem je rovněž dosavadní neúspěch jednání o liberalizaci světového obchodu na půdě WTO.

Dále proběhla diskuse o stabilitě finančních trhů a krizovém řízení. Ministři a guvernéři byli informováni o krizovém simulačním cvičení, které proběhlo v dubnu 2006 a na němž se podílely orgány bankovního dohledu, centrální banky a ministerstva financí členských států EU. Cvičení proběhlo úspěšně a potvrdilo, že stávající dobrovolné nástroje dohledu nad finanční stabilitou mohou v případě krize dobře fungovat. Prostor pro další zlepšení existuje zejména ve spolupráci a komunikaci mezi orgány dohledu jednotlivých států EU.

Neformální zasedání Rady ECOFIN bylo uzavřeno diskusí nad projevem předsednictví k Mezinárodnímu měnovému a finančnímu výboru v rámci přípravy na podzimní zasedání Bretton-Wodských institucí. Evropská unie dosáhla shody v postoji k změnám kvót Mezinárodního měnového fondu a v projevu podpořila program kroků vytyčený Radou guvernérů MMF.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.