CZ EN

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN ve dnech 8.-9. září 2006 v Helsinkách

Ve dnech 8. - 9. září 2006 se uskuteční v Helsinkách neformální zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Za ČR se jednání zúčastní náměstek ministra financí Tomáš Prouza a guvernér ČNB Zdeněk Tůma.

Jednání začnou pracovním obědem, na kterém se přítomní zamyslí nad finančními aspekty energetické politiky včetně problematiky vysokých cen ropy. Závěry diskuse budou promítnuty do připravované tvorby Energetické politiky EU – přijetí tzv. akčního plánu v oblasti energetiky je očekáváno na jaře 2007. Druhým obědovým tématem budou pracovní metody Rady ECOFIN. Ministři zváží možnosti, jak zefektivnit projednávání předkládaných dokumentů. "Cílem změn je podpořit efektivní diskusi politicky citlivých témat a omezit formální části jednání tak, aby Ecofin opravdu sloužil ke koordinaci činností ministrů financí EU," vysvětluje náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Posledním bodem pracovního oběda bude organizace setkávání se sousedními zeměmi EU z oblasti Středomoří. V současné chvíli se pravidelně schází ministři financí zemí EU a zemí Středomoří, zároveň probíhá dialog v rámci programu FEMIP zaměřeného na rozvojovou pomoc EU pro danou oblast. Ministři financí by se v Helsinkách měli zabývat možností sloučit tato setkávání s dalšími zahraničně-politickými iniciativami.

Hlavním bodem pro diskusi v pátek 8. září 2006 bude globální konkurence, inovace a produktivita. Ministři a guvernéři posoudí na základě podkladových materiálů Komise a Evropské centrální banky (dále jen ECB) vazbu mezi vývojem a výzkumem, inovací a jejím promítnutím do konečných výrobků a služeb určených pro trh. "Největší slabinou pro zavádění nových výrobků a služeb je financování začínajících projektů. Snahou EU by proto měla být podpora počátečních investic zejména pro malé a střední podniky," zdůrazňuje Tomáš Prouza. Praktický obchodní aspekt vnese do diskuse příspěvek zástupce soukromého kapitálu Jormy Ollila (předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti NOKIA, člen představenstva a nevýkonný ředitel Royal Dutch Shell a předseda představitelů průmyslníků European Round Table of Industrialists). Dalším hostem bude John Monks, který je prezident konfederace Evropských odborů, jediné organizace odborů na úrovni EU, která sdružuje jednotlivé národní odborové organizace.

Prvním tématem druhého dne jednání Rady ECOFIN je problematika Procedury při nadměrném deficitu vůči Německu. Ministři a guvernéři centrálních bank zhodnotí hospodářský vývoj v největší zemi EU a její výhled. Německo představilo řadu rozpočtových opatření na snížení deficitu pod hranici 3 % HDP a Ecofin bude analyzovat jejich očekávanou efektivitu.

V rámci bodů agendy - Hospodářská situace EU a finanční stabilita evropských finančních trhů - by měli ministři a guvernéři vyjádřit svůj názor na interakci zlepšující se hospodářské situace a jejího odrazu na trhu práce a v produktivitě práce a vysokých cen energií, zejména ropy. Zúčastnění představitelé EU-25 také posoudí stávající stav na finančních trzích v rámci EU. "Zároveň bude pokračovat diskuse o spolupráci centrálních bank, ministerstev financí a dohledů nad finančními trhy tak, aby byla Evropská unie připravena řešit přeshraniční finanční krize," říká Tomáš Prouza.

Projev předsedy Rady ECOFIN finského ministra financí Eero Heinäluoma při výročním setkání Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Singapuru bude závěrečným bodem neformálního zasedání Rady ECOFIN. V rámci tohoto bodu bude diskutován zejména problém kvót a hlasů jednotlivých členských zemí v rámci MMF. "Evropa i USA se musí vypořádat se silným tlakem asijských zemí na revizi členských kvót. Robustní ekonomický růst těchto zemí v uplynulých desetiletích znamenal zásadní změnu pro posuzování výše kvót podle dosaženého HDP jednotlivých členských zemí MMF," dodává Tomáš Prouza.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.