CZ EN

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 7. června 2006 v Lucemburku

Dne 7. června 2006 proběhlo v Lucemburku zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN).

Jedním ze dvou ústředních témat zasedání bylo rozšíření eurozóny. Ministři financí diskutovali o zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky o splnění konvergenčních kritérií a dalších povinností nutných pro vstup do eurozóny v případě Slovinska a Litvy. Komise ve své konvergenční zprávě doporučila přijetí eura u Slovinska. V případě Litvy nebylo přijetí doporučeno z důvodu nesplnění inflačního kritéria a s ohledem na udržitelnost inflace v této zemi. Diskuse ministrů se vedla především o způsobu výpočtu a aplikace inflačního kritéria.

Dalším bodem jednání červnové Rady ECOFIN byl dialog mezi EU a USA, v souvislosti s přípravou summitu EU – USA dne 21. června 2006 ve Vídni. Mezi ekonomickými tématy pro vzájemný dialog byly uvedeny registrace společností, účetní standardy, koncept bankovní regulace Basel II a zajištění kolaterálů.

Podstatná část zasedání ministrů financí a hospodářství byla věnována daňové problematice. Nejprve ministři jednali o tzv. DPH balíčku zahrnujícím prodloužení účinnosti směrnice o elektronickém obchodu a dále návrhy ohledně stanovení místa plnění u služeb, systému jednoho správního místa a vracení daně osobám usazeným v jiném členském státě. Shody v otázkách DPH bylo dosaženo pouze ve věci prodloužení směrnice o elektronickém obchodu, a to do konce roku 2006. Diskuse k problematice DPH bude pokračovat i během finského předsednictví v 2. polovině roku 2006.

Ministři financí a hospodářství se dále zabývali otázkou boje proti daňovým únikům. Komise zdůraznila nutnost posílení administrativní spolupráce mezi státy v této oblasti. Diskuse se vedla zejména o možnostech využití mechanismu reverse charge při potírání úniků v oblasti DPH. Rada ECOFIN se k danému tématu znovu vrátí na konci roku 2006.

 V rámci červnové agendy ministři financí a hospodářství jednali rovněž o problematice přímých daní, zejména o projektu společného konsolidovaného základu daně společností a o činnosti pracovní skupiny Rady Code of Conduct v oblasti zdaňování podniků.

V závěru Rady ECOFIN ministři hovořili o zjednodušení statistiky EU, resp. o administrativním zatížení podniků vyplývajícím z nařízení Intrastat, a také o způsobu financování Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB).

Během pracovního oběda se ministři zabývali následujícími tématy: Boj proti financování terorismu, osvobození od DPH resp. zdaňování DPH u poštovních služeb, dokončení jednotného vnitřního trhu a kontrola rozpočtu EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář