CZ EN

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2022 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (EUAF)

Na platformě Evropské komise „Financování a zakázky“ (portál účastníků) byly zveřejněny dvě výzvy k předkládání návrhů na akce financované v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (EUAF).

Ve všech případech bude mít finanční příspěvek formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může být finanční příspěvek zvýšen tak, aby pokryl maximálně 90 % způsobilých nákladů. V dokumentu k výzvě jsou uvedena kritéria, která se použijí pro určení těchto výjimečných a řádně odůvodněných případů.

Uzávěrka pro předkládání návrhů je 24. května 2022 (bod 1 – Technická pomoc), resp. 14. června 2022 (bod 2 - Školení, konference, výměny zaměstnanců a studie), v obou případech do 17:00:00 hodin středoevropského času.

Výzvy k předkládání návrhů v rámci EUAF 2022 naleznete zde.

1. Výzva k předkládání návrhů „Technická pomoc“

Účelem této výzvy je vyzvat národní nebo regionální orgány veřejné správy, jejichž úkolem je ochrana finančních zájmů EU, k předkládání žádostí o akce v rámci jednoho z následujících čtyř témat:

  • Vybavení a metody pro vyšetřování a sledování (téma 1)
  • Digitální forenzní vybavení (téma 2)
  • Technologie pro analýzu dat a nákupy dat (téma 3)
  • Odhalování nezákonného obchodu (téma 4)

Ve všech žádostech o technickou pomoc by měla být prokázána složka školení k používání zakoupeného vybavení nebo nástrojů.

Rozpočty projektů (celkové odhadované náklady projektu): 100 000 EUR nebo více (až 15 % dostupného rozpočtu výzvy).

Finanční rámec EUAF se zaměřuje na podporu nákupu typů vybavení, které NEPATŘÍ do oblasti působnosti jiných programů EU, jako je například nástroj pro vybavení pro celní kontroly (CCEI). Je nutné se ujistit, že se předkládané projekty v tomto smyslu NEPŘEKRÝVAJÍ.

2. Výzva k předkládání návrhů „Školení, konference, výměny zaměstnanců a studie“

Účelem této výzvy je vyzvat způsobilé žadatele, aby předložili žádosti na akce v rámci jednoho z následujících čtyř témat:

  • Specializovaná školení (téma 1)
  • Konference, workshopy a semináře (téma 2)
  • Výměny zaměstnanců (téma 3)
  • Srovnávací právní studie a periodické publikace (téma 4)

Předpokládá se, že rozpočty projektů (celkové odhadované náklady na projekt) nebudou nižší než 40 000 EUR (s výjimkou výměn zaměstnanců, kde mohou být celkové odhadované náklady nižší než 40 000 EUR).

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.