CZ EN

ČR požádala o 2,4 miliardy korun z evropského Fondu solidarity

Žádost o refundaci části výdajů vynaložených na ochranu veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19 byla odeslána dne 24. června 2020. Příspěvek z Fondu solidarity EU by mohl činit až 2,4 mld. Kč, tedy 5 % z celkových vyčíslených nákladů ve výši 49,5 mld. Kč.

V souvislosti s pandemií COVID-19 Česká republika podala žádost o příspěvek z Fondu solidarity EU na částečné krytí veřejných výdajů vynaložených v oblasti ochrany veřejného zdraví a zamezení šíření nemoci. Do pondělí 22. 6. přitom probíhalo pro potřeby přípravy žádosti vyčíslování předpokládaných uznatelných výdajů na základě podkladů Ministerstva financí a podkladů zaslaných územními samosprávnými celky. Konečná částka byla vyčíslena na 49,5 mld. Kč, příspěvek z Fondu solidarity EU tedy může činit maximálně 2,4 mld. Kč v závislosti na disponibilních zdrojích alokovaných ve fondu (cca 800 mil. EUR) a finančním objemu žádostí předložených ostatními oprávněnými státy.

V případě kladného posouzení žádosti bude příspěvek z Fondu solidarity EU poskytnut na základě prováděcího rozhodnutí EK. Schválení příspěvku se očekává během září a října 2020 a převod na účet Národního fondu jednorázovou platbou v listopadu nebo prosinci 2020. Přijaté finanční prostředky budou použity na zpětnou refundaci skutečných uznatelných výdajů veřejných rozpočtů v oblasti ochrany veřejného zdraví a zamezení šíření nemoci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář