CZ EN

Výroční zpráva OLAF za rok 2020

Rok 2020 byl pro Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ve znamení zcela zásadního zajišťování ochrany občanů EU před padělaným nebo nevyhovujícím zdravotnickým vybavením souvisejícím s koronavirovou pandemií.

Úřad přizpůsoboval své metody výzvám spojeným se zákazem volného pohybu osob a cestovními omezeními a zároveň pokračoval v šetřeních zaměřených na ochranu rozpočtu EU před složitými podvody, paděláním, pašováním, korupcí a střety zájmů, musel. Úspěšně uzavřel přes 200 vyšetřování a doporučil získat zpět prostředky ve výši přes 293 milionů eur. I nadále se tak staral o to, aby byly peníze EU vynakládány na účel, na jaký jsou skutečně určeny - ve prospěch všech.

Vyšetřovací činnost úřadu OLAF v roce 2020:

  • Úřad OLAF uzavřel 230 vyšetřování a vydal příslušným vnitrostátním a unijním orgánům 375 doporučení.
  • Úřad OLAF doporučil, aby byly do rozpočtu EU zpět získány prostředky ve výši 293,4 milionu eur.
  • Úřad OLAF zahájil vloni 290 nových vyšetřování na základě 1 098 předběžných analýz, které vypracovali jeho odborníci.

Trendy v oblasti vyšetřování podvodů:

Z výroční zprávy vyplývá, že kromě padělání zdravotnického materiálu a osobních ochranných prostředků souvisejících s pandemií COVID-19 odhalili vyšetřovatelé úřadu OLAF v roce 2020 i řadu dalších trendů v oblasti podvodné činnosti. Mezi ně patří:

  • střety zájmů a tajné dohody mezi příjemci a dodavateli, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek,
  • padělané nebo nadhodnocené faktury, korupce a střety zájmů v oblasti financování zemědělství a rozvoje venkova, často ve spojení s praním špinavých peněz,
  • podvody při financování výzkumu,
  • pašování cigaret a tabáku,
  • podvody v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti.

(Zdroj: Tisková zpráva OLAF ze dne 10. června 2021)

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář