CZ EN

Mezinárodní odborné právní magazíny oceňují aktuální přístup MF k agendě mezinárodních arbitrážních sporů

Internetový magazín Investment Arbitration Reporter publikoval dne 24. února 2015 článek s názvem Czech Republic: Govt releases cache of BIT awards, strives to collect costs orders, and currently faces eleven pending treaty claims, kde velmi pozitivně komentuje nový a transparentnější přístup Ministerstva financí k agendě mezinárodních arbitrážních sporů pod vedením ředitelky odboru Mezinárodní právní služby Mgr. Marie Talašové, LL.M.

Článek se dále zabývá problémy, které má Česká republika s vymáháním nákladů řízení proti neúspěšným žalobcům. I když Česká republika velkou většinu arbitráží vyhrává, zahraniční investoři často odmítají uhradit přiznané náklady řízení. Tato skutečnost znamená, že Ministerstvo financí je často nuceno vést časově i finančně nákladná exekuční řízení v zahraničí.

Mezinárodní odborný magazín Global Arbitration Review v článku ze dne 23. března 2015 pochválil Ministerstvo financí za transparentní přístup v této oblasti, když na svých internetových stránkách publikovalo rozhodčí nálezy v mezinárodních arbitrážních sporech s Českou republikou, což se v minulosti nedělo.

Těmito kroky Ministerstvo financí oproti minulým obdobím výrazně zvyšuje míru transparentnosti v oblasti investičních arbitráží, která úzce souvisí s veřejnými financemi.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář