CZ EN

Programové období 2014-2020

Česká republika získala z kohezní politiky na období 2014 – 2020 více jak 20,5 mld. EUR v cenách 2011, tzn. 23,1 mld. EUR v běžných cenách, což představuje 4. nejvyšší alokaci na obyvatele. V porovnání s podobně vyspělými státy jako ČR (Portugalsko a Malta) dosahuje ČR výrazně lepšího výsledku.

ČR se podařilo prosadit takové podmínky, které zásadním způsobem usnadní přístup k finančním prostředkům z fondů EU. Jedná se především o zachování uznatelnosti DPH pro kohezní prostředky, zavedení uznatelnosti DPH pro rozvoj venkova, zachování míry spolufinancování projektů pro méně rozvinuté regiony a členské státy ve výši 85 % či prosazení tzv. pravidla čerpání prostředků „n+3“, které umožňuje čerpat prostředky těchto fondů ještě v průběhu následujících tří let.

V oblasti Společné zemědělské politiky ČR obdrží 6,1 mld. EUR na přímých platbách a 2,2 mld. EUR na rozvoj venkova. Celkově příjmy ČR z rozpočtu EU na SZP dosáhnou 8,3 mld. EUR a významně tak převýší příjmy z období 2007-2013, kdy činily 7,4 mld. EUR.

Alokaci ČR na Politiku soudržnosti a zemědělství znázorňují následující tabulky:

Alokace pro ČR na kohezní politiku pro období 2014-2020
EUR, běžné ceny 2014-2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
méně vyspělé regiony 15 282 489 121 2 055 579 259 2 096 732 366 2 138 703 523 2 181 505 936 2 225 163 656 2 269 693 644 2 315 110 737
Praha 88 203 748 11 863 892 12 101 409 12 343 648 12 590 685 12 842 657 13 099 665 13 361 792
Kohezní fond (bez CEF) 6 258 925 722 835 710 590 856 022 660 876 417 385 895 408 841 913 115 268 932 834 732 949 416 246
  • převod do CEF
1 116 967 864 106 634 311 125 900 894 237 232 539 157 087 197 160 431 399 162 177 750 167 503 774
Evr. územní spolupráce 339 668 268 16 847 806 24 600 081 35 130 472 63 831 861 65 108 498 66 410 668 67 738 882
  • z toho přeshraniční spolupráce
296 697 713 14 716 434 21 487 988 30 686 207 55 756 657 56 871 790 58 009 226 59 169 411
  • z toho nadnárodní spolupráce
42 970 555 2 131 372 3 112 093 4 444 265 8 075 204 8 236 708 8 401 442 8 569 471
Alokace bez CEF celkem 21 969 286 859 2 920 001 547 2 989 456 516 3 062 595 028 3 153 337 323 3 216 230 079 3 282 038 709 3 345 627 657
Alokace celkem vč. CEF 23 086 254 723 3 026 635 858 3 115 357 410 3 299 827 567 3 310 424 520 3 376 661 478 3 444 216 459 3 513 131 431

 

Alokace pro ČR na zemědělství pro období 2014-2020
EUR, běžné ceny 2014-2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Přímé platby 6 114 727 000 875 305 000 874 484 000 873 671 000 872 830 000 872 819 000 872 809 000 872 809 000
Rozvoj venkova 2 170 333 996 314 349 445 312 969 048 311 560 782 310 124 078 308 659 490 307 149 050 305 522 103
Alokace celkem 8 285 060 996 1 189 654 445 1 187 453 048 1 185 231 782 1 182 954 078 1 181 478 490 1 179 958 050 1 178 331 103

 

V polovině období 2014–2020 došlo k přepočtu kohezních obálek členských států EU na roky 2017–2020 podle aktuálních statistických dat. Vzhledem k rychlejší konvergenci některých našich regionů k průměru EU znamenala tato technická úprava snížení alokace ČR o 115 mil. EUR (přibližně 0,5 % celkové alokace na období 2014-2020).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.