CZ EN

Motivový obrázek

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2015

Souhrnný přehled

Vývoj čisté pozice za léta: 2010 - 2015

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2010 do 31. prosince 2015
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004 - 31.12. 2015
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU                            
Strukturální akce 2 192,9 55 457,4 1 767,5 43 455,5 3 233,1 81 290,1 3 559,5 92 453,3 2 983,1 82 133,3 5 769,5 157 408,0 25 015,2 659 854,8
SF 1 606,2 40 619,4 1 726,8 42 454,8 1 762,6 44 317,0 2 176,5 56 533,2 2 081,3 57 303,1 4 029,2 109 929,7 17 018,6 448 841,0
CF 586,7 14 837,9 40,7 1 000,6 1 470,5 36 973,1 1 382,9 35 920,0 901,8 24 830,2 1 740,2 47 478,3 7 996,6 211 013,8
Zemědělství 1 042,1 26 353,3 1 076,4 26 465,2 1 182,1 29 722,7 1 203,0 31 246,8 1 173,6 32 312,7 1 137,1 31 023,1 9 901,8 262 292,5
Tržní operace 44,6 1 127,7 11,5 282,1 13,3 335,4 14,2 370,1 15,2 419,1 16,0 435,5 369,3 10 164,0
Přímé platby 546,4 13 817,6 656,0 16 129,2 742,9 18 678,7 818,0 21 247,6 878,1 24 175,9 879,8 24 002,7 6 052,4 160 044,8
Rozvoj venkova 441,3 11 160,1 397,5 9 772,8 419,0 10 534,6 367,3 9 540,8 279,7 7 701,0 233,7 6 377,0 3 420,2 90 525,6
Veterinární opatření 6,5 164,7 3,8 92,5 2,2 54,6 1,5 38,7 0,6 16,7 0,8 21,7 31,6 830,9
Rybářství 3,3 83,3 7,7 188,6 4,8 119,5 1,9 49,6 0,0 0,0 6,8 186,3 28,2 727,2
Programy EU 103,9 2 627,0 105,5 2 594,1 78,1 1 963,5 105,0 2 728,0 194,3 5 349,5 194,3 5 301,0 1 138,0 30 819,8
Předvstupní nástroje 22,9 579,8 -0,1 -1,4 0,0 0,0 -0,5 -13,0 -0,1 -2,0 0,0 0,0 415,3 12 330,0
Phare -0,1 -2,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -2,0 0,0 0,0 178,7 5 574,4
Ispa 23,0 582,1 0,3 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard 0,0 0,0 -0,3 -7,5 0,0 0,0 -0,5 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 361,7 85 017,5 2 949,4 72 513,4 4 493,4 112 976,3 4 867,0 126 415,0 4 350,9 119 793,6 7 100,8 193 732,1 37 304,5 990 413,7
Platby do rozpočtu EU                            
tradiční vlastní zdroje (cla) 189,5 4 791,5 220,30 5 416,19 198,93 5 001,78 170,63 4 431,88 197,88 5 448,22 226,13 6 169,56 2 102,5 56 362,7
Zdroj z DPH 182,6 4 618,9 207,39 5 098,84 198,40 4 988,36 197,66 5 134,03 198,25 5 458,35 192,21 5 244,00 2 166,8 58 243,1
Zdroj z HND 1 094,9 27 689,7 1 270,16 31 228,14 1 187,46 29 856,42 1 235,68 32 095,43 1 219,24 33 569,45 1 117,39 30 485,64 11 752,8 314 588,7
Celkové platby do rozpočtu EU 1 467,0 37 100,1 1 697,8 41 743,2 1 584,8 39 846,6 1 604,0 41 661,3 1 615,4 44 476,0 1 535,7 41 899,2 16 022,0 429 194,5
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 1 894,7 47 917,4 1 251,5 30 770,2 2 908,6 73 129,8 3 263,0 84 753,7 2 735,5 75 317,6 5 565,1 151 832,9 21 282,4 561 219,2

 

Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2015

 

Související informace:

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.