Novinky

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2018

odbor 22 - Financování územních rozpočtů
odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Monitoring
  • Státní závěrečný účet
  • Územní rozpočty

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Výchozím podkladem jsou data z finančních a účetních výkazů zasílaných do CSÚIS a podklady, které kraje a Regionální rady regionů soudržnosti zasílají Ministerstvu financí na základě vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější