Novinky

Seznam neplatných příkazových bloků

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Územní rozpočty
  • Pokuty
  • Přestupky
  • Regulace
  • Odcizený příkazový blok
  • Zničený příkazový blok
  • Ztracený příkazový blok
  • Tiskopis
Aktualizováno 15. 1. 2018
  • Aktualizace Přehledu odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků

V případě ztráty, zničení či odcizení příkazových bloků jsou oprávněné orgány povinny do 15 dnů ode dne zjištění této skutečnosti ohlásit celnímu nebo krajskému úřadu, od něhož příkazové bloky odebraly, a zároveň i Ministerstvu financí, skladová čísla, série, roky výroby a evidenční čísla ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Ohlášení bude provedeno pouze prostřednictvím tiskopisů vydaných Ministerstvem financí a zveřejněných na jeho webových stránkách - Tiskopisy k evidenci.

Přehled je průběžně aktualizován.

Dokumenty ke stažení