Novinky

Seznam neplatných příkazových bloků

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Územní rozpočty
 • Pokuty
 • Přestupky
 • Regulace
 • Příkazové bloky
 • Odcizený příkazový blok
 • Zničený příkazový blok
 • Ztracený příkazový blok
 • Tiskopis
Aktualizováno 22. 5. 2023
 • Aktualizace Přehledu odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků

V případě ztráty, zničení či odcizení příkazových bloků jsou oprávněné orgány povinny do 15 dnů ode dne zjištění této skutečnosti ohlásit celnímu nebo krajskému úřadu, od něhož příkazové bloky odebraly, a zároveň i Ministerstvu financí, skladová čísla, série, roky výroby a evidenční čísla ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Ohlášení bude provedeno pouze prostřednictvím tiskopisů vydaných Ministerstvem financí a zveřejněných na jeho webových stránkách - Tiskopisy k evidenci.

Přehled je průběžně aktualizován.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější