Novinky

Seznam neplatných pokutových bloků

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

 • Pokutové bloky
 • Přestupky
 • Veřejný sektor
 • Regulace
 • Pokuty
 • Celní úřady
 • Krajský úřad
 • Tiskopis
 • Obecní úřady
 • Odcizený pokutový blok
 • Ztracený pokutový blok
 • Zničený pokutový blok
 • Daně a cla
Aktualizováno 13. 3. 2018
 • Aktualizace Přehledu odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků

S účinností k 1.1.2013 byla ukončena platnost všech druhů pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, tzn. pokutových bloků s označením roku výroby 2012 a pokutových bloků s označením roku výroby z předchozích let.

Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků

V případě ztráty, zničení či odcizení pokutového bloku (na pokutu na místě zaplacenou i na pokutu na místě nezaplacenou) je orgán, který pokutové bloky odebral buď od celního úřadu či od krajského úřadu, povinen do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti, nahlásit příslušnému celnímu či krajskému úřadu, podle toho od kterého úřadu pokutové bloky odebral, a Ministerstvu financí série a evidenční čísla ztracených, zničených či odcizených pokutových bloků, a to na tiskopise Ministerstva financí „Přehled odcizených, ztracených nebo zničených pokutových bloků“, uveřejněný v položce Tiskopisy k evidenci.

Přehled je průběžně aktualizován.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější