Novinky

Číselníky

Přehled jednotlivých Číselníků využívaných při hospodaření územních rozpočtů; pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně a číselníků IISSP.

ilustrace

Číselník účelových znaků

Číselník pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně. Pravidelně aktualizováno.

Číselník mimořádných událostí (MU)

Číselník pro sledování příjmů, přijatých půjčených peněžních prostředků a výdajů územních rozpočtů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu s potencionálně významným dopadem na veřejné rozpočty.

Číselníky IISSP

Číselníky IISSP - pro modul CSÚIS pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP) a pro modul RIS (Rozpočtový informační modul) pro registrované uživatele na portálu IISSP (Státní pokladny).