Novinky

2017

Přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro podnikatele a neziskový sektor - rok 2017.

ilustrace