Novinky

2016

Přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro podnikatele a neziskový sektor - rok 2016.

ilustrace